Отвори видеото
Четвърта международна конференция „Инвестиции и инфраструктура в Северна България“

Четвърта международна конференция „Инвестиции и инфраструктура в Северна България“

Четвърта международна конференция „Инвестиции и инфраструктура в Северна България“

Отвори видеото
Безопасност на движението в тунелите

Безопасност на движението в тунелите

Безопасност на движението в тунелите

Отвори видеото
7-ма национална конференция: ОПОС и ПРСР в периода 2014 – 2020

7-ма национална конференция: ОПОС и ПРСР в периода 2014 – 2020

7-ма национална конференция: ОПОС и ПРСР в периода 2014 – 2020

Отвори видеото
7-ма национална конференция: ОПОС и ПРСР в периода 2014 – 2020

7-ма национална конференция: ОПОС и ПРСР в периода 2014 – 2020

7-ма национална конференция: ОПОС и ПРСР в периода 2014 – 2020

Отвори видеото
7-ми дискусионен форум: „Строителството през 2018 г. – перспективи и предизвикателства“

7-ми дискусионен форум: „Строителството през 2018 г. – перспективи и предизвикателства“

7-ми дискусионен форум: „Строителството през 2018 г. – перспективи и предизвикателства“

Отвори видеото
7-ми дискусионен форум: „Строителството през 2018 г. – перспективи и предизвикателства“

7-ми дискусионен форум: „Строителството през 2018 г. – перспективи и предизвикателства“

7-ми дискусионен форум: „Строителството през 2018 г. – перспективи и предизвикателства“

Отвори видеото
Предизвикателства пред кохезионната политика 2014-2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор

Предизвикателства пред кохезионната политика 2014-2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор

Предизвикателства пред кохезионната политика 2014-2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор

 

20-07-2017 София

Отвори видеото
ОП „Околна среда“ и ПРСР в периода 2014 – 2020 г.

ОП „Околна среда“ и ПРСР в периода 2014 – 2020 г.

22 ноември 2016