Доц. д-р арх. Боян Георгиев: Навлизането на BIM в строителния бранш ще изисква обучение на различно ниво

… информационно моделиране (Building Information Modeling – BIM) в България?

Очевидно навлизането на BIM в строителния бранш ще изисква обучение на различно ниво и на различни специалисти навсякъде из страната. Това надали ще може да става ефективно чрез събирането им в учебни …

Permalink: /science/225993_doc-d-r-arh-boyan-georgiev-navlizaneto-na-bim-v-stroitelniya-bransh-sche-iziskva-obuchenie-na-razlichno-nivo/

За първи път в България: Универсална товарна платформа Faymonville CombiMAX

… – универсална разширяема товарна платформа Faymonville CombiMAX, проектирана за товари от 50 до 250 тона с всякакви форми и размери.

Платформата е част от новата серия на производителя и е първата, доставена в България. Неин горд собственик е Ростер ООД –  строителна компания с …

Permalink: /news/221485_za-prvi-pt-v-blgariya-universalna-tovarna-platforma-faymonville-combimax/

ОП на КСБ – София, проведе семинар за BIM технологиите и промените в ЗУТ

… теми – „Дигитализация на строителния процес чрез BIM технология с решенията на Autodesk“ и „Актуални въпроси по приложение на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Промените в ЗУТ – изменения и допълнения в сила от 01.01.2019 г.“ За възможностите на BIM при използването му …

Permalink: /ksb/201869_op-na-ksb-sofiya-provede-seminar-za-bim-tehnologiite-i-promenite-v-zut/

ОП на КБС – София, проведе семинар за приложението на BIM технологията

… умее да строи информационни модели чрез технологията BIM (Building Information Modeling)”. Това заяви Веселин Бойчев, автор и собственик на платформата ASIC, предназначена за създаване на информационни модели в проектното управление, по време на семинар на тема „BIM практики и приложения …

Permalink: /ksb/194986_op-na-kbs-sofiya-provede-seminar-za-prilozhenieto-na-bim-tehnologiyata/

В София се провежда семинар на тема „BIM практики и приложения в строителството”

… в „София хотел Балкан” се провежда семинар на тема „BIM практики и приложения в строителството”. Той е организиран от Областното представителство на Камарата на строителите в България в София. Домакин на събитието е инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – …

Permalink: /news/194646_v-sofiya-se-provezhda-seminar-na-tema-bim-praktiki-i-prilozheniya-v-stroitelstvoto/

Приложение на строително- информационния модел (BIM) в архитектурното проектиране

… щати. [1].

СИМ – строително-информационно моделиране (BIM) и енергийна ефективност на сградите

Технологичните иновации играят ключова роля в дългосрочен план както върху екологичната, така и върху икономическата и социалната устойчивост. Според американския национален …

Permalink: /analysis/172787_prilozhenie-na-stroitelno-informacionniya-model-bim-v-arhitekturnoto-proektirane/

BIM и ползата за строителния сектор

… повечето от западноевропейските държави говорят за BIM, или СИМ (строително-информационно моделиране) – технология, която е възможно съществено да оптимизира строителния процес в дългосрочен период. През февруари т.г. правителството на Великобритания прие стратегия …

Permalink: /news/131457_bim-i-polzata-za-stroitelniya-sektor/

ОП на КСБ – София, одобри приоритетите в дейността си за 2021 г.

… на ОП София, за цифровизацията и въвеждането на BIM технологиите в сектора, за международната дейност на Камарата, както и за направленията, по които работя във FIEC. В предаването представих дейността на официалното издание на КСБ – в. „Строител”, на СД на което съм …

ОП на КСБ – София, и Столичната община набелязаха приоритетни сфери за сътрудничество

… посочи възможностите, които дава прилагането на BIM технологиите. „Когато проектантът представи един проект в цялост, с всички етапи, тогава Вие като възложител ще получите добра цена за изпълнението. Цифровизацията и BIM са много полезни, защото показват каква е …

Инж. Валентин Йовев: През октомври ще дадем началото на проекта „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“

… строителните дейности. Трябва така да се направи, че BIM (Building Information Modeling) технологиите, 3D картографирането и принтиране в най-широкия смисъл на понятието да заработят заедно до екзекутивната документация, паспорта и поддръжката на сградите и съоръженията. Все …

Проф. Дамян Кашлакев: Идеята на Иноцентър е да свърже строителния бизнес в България с академичните среди

… са наблюденията Ви за степента на използването на BIM от строителните фирми у нас, бихте ли направили паралел, доколко този модел е застъпен в САЩ.

Аз не съм специалист по BIM и нямам информация до каква степен това моделиране е внедрено в България. По отношение на САЩ не …

Димитър Копаров: КСБ е приела „зелената вълна на саниране” като своя кауза

… се разработи Национална пътна карта за внедряване на BIM в целия процес, както и цялостна стратегия за изграждане на устойчиви строежи, в т.ч. интегриране на оценката на жизнения цикъл в законодателството и при възлагане на обществени поръчки“, посочи директорът на отдел …