За нас

 

Вестник „Строител”

 

Вестник „Строител” е официалното издание на Камарата на строителите в България. За първи път излиза през месец април 2009 година, в обем от 24 страници, за да прерасне по-късно в 32 страничен. Изданието цели да улови проблемите, съвременните тенденции и предизвикателства, касаещи строителния бранш в България, а и в Света. Воден от стремежа за една модерна медия, вестник „Строител” поддържа и свой уебсайт – www.vestnikstroitel.bg, където ежедневно се публикува актуална информация, в това число законодателна, обявления за обществени поръчки в сферата на строителството, проектирането и строителния надзор, интервюта с водещи специалисти в областта на строителството, архитектурата, благоустройството, транспорта, инфраструктурата, екологията, информация за българските общини. Водеща за вестник „Строител“ е  информация за работата и инициативите на Камарата на строителите в България.

Вестник „Строител” се публикува всеки петък (52 броя в годината) във формат А3, 32 страници, пълноцветен печат. Разпространява основно чрез предварително направен абонамент. В този смисъл изданието е с ясно определена читателска аудитория. Наши абонати са 100% от строителните фирми опериращи на територията на страната, множество проектанти, инженери, архитекти и нотариуси. Също така, вестника достига и до държавната администрация, всички общини, дипломатически представителства и областни управи.

На страниците на „Строител” е отделено място и за акцентите от седмицата преведени на английски език.

Вестник „СТРОИТЕЛ” поддържа и развива внедрената интегрирана система за управление спрямо изискванията на международните стандарти EN ISO 9001:2008 и EN ISO 20121:2012 в определените в обхвата си дейности с цел повишаване на ефикасността, устойчивостта и качеството на  работа.  Вестник „СТРОИТЕЛ” осъзнава, че организираните събития могат да имат както позитивно, така и негативно екологично, социално и икономическо въздействие. Чрез въвеждането на тази политика ние се стремим да увеличим позитивното въздействие и да намалим негативното такова. За да постигнем това, принципите на устойчивост се разглеждат наравно с логистичните, креативните, финансовите и други аспекти при планирането на събития и бизнес практиките ни. Вестник „СТРОИТЕЛ” осъзнава своята роля и принос при осигуряване на устойчиво бъдеще за всички.

Нашата политика, мисия, визия и общи цели са изразени в Декларация на ръководството на Вестник “СТРОИТЕЛ” за политиката по управление.

 

 Рубрики

 

Седмицата, Държавна политика

Най-важните новини от изминалата седмица

Интервю

Строителния бранш, през погледа на водещи специалисти

КСБ

Новини за работата на Камара на строителите в България

Законът

Последни промени в нормативната уредба, касаеща строителния бранш

Регионално развитие

Новини от страната

Общини

Представяне на българските общини. Съвместна рубрика на вестник „Строител” и „Националното сдружение на общините в България” (НСОРБ)

Европроекти

Информация за програми за финансиране по еврофондовете. Представяне на добри практики за приключили проекти.

Екология

Екология и енергийна ефективност, новини, предстоящи и приключили проекти

Тема

Авторска рубрика за важни строителни теми

Репортаж

Гледната точка на репортерите на вестник „Строител“ от мястото на събитието

Форум

Място за дебати и дискусии по актуални теми

Икономика

Новини

Финанси & Инвестиции

Новини

Строител

Строителните компании

Иновации

Представя последните нововъведения в строителната практика

Анализи

Академична статия в областта на строителството и проектирането

Интериор & Дизайн

Тенденциите в интериорния дизайн.

Наука и образование

Отразява развитието на строителните техникуми и университети в България.

Търгове & Обяви

Последните обществени поръчки в сферата на строителството и проектирането. Малки обяви.

Едно време…

Страница за „старите” архитектурни и строителни решения. Факти от историята.

Свят

Последни тенденции в строителството по света

Accents

Акцентите, според вестник „Строител”, на английски език

Маршрути

Култура

Спорт

Мода и стил

Блясък


%d блогъра харесват това: