АМ "Струма" лот 3.2

Камарата на строителите в България подкрепя Източен вариант Г10,50

"Камарата на строителите в България подкрепя Източен вариант Г10,50. Докладът за ОВОС показва, че той е най-добър. ОВОС е подробно разработен от редица експерти. Решението трябва да бъде взето като бъде съобразено с икономическите и финансовите възможности на страната. Вариантът за лот 3.2 трябва да оказва и минимално въздействие на околната среда. Дългият тунел не е безопасен и не съответства на екологичните изисквания. Източен вариант Г10,50 е най-добрия компромис. Приканваме да се вземе решение за Източен вариант Г10,50". Това каза инж. Мирослав Мазнев, експерт на КСБ, по време на общественото обсъждане на вариантите на лот 3.2 на АМ "Струма" в Симитли.