Тема

Пробивът на бул. „Филип Кутев“ е със стратегическо значение за София

С отваряне на новото трасе в края на октомври се очаква намаляване на трафика в центъра на града

В края на октомври трябва да бъдат завършени дейностите по пробива на бул. „Филип Кутев“, с което ще приключи важен етап от разширението на столичния булевард. Проектът за бул. „Филип Кутев“ се изпълнява от Столичната община (СО) и е със стратегическо значение за изграждането на третия градски ринг на София. Той стартира през 2019 г. и предвижда след реализацията на трасето в цялата му дължина то да осъществява връзка между булевардите „Черни връх“ и „Симеоновско шосе“, а посредством бул. „Тодор Каблешков“ и с бул. „България“. Това ще даде възможност да се пренасочи транзитното движение от централната част на града, с което ще се намали трафикът и замърсяването на въздуха. Доизграждането на булеварда ще подобри и транспортната комуникация между южните квартали на София.

През 2019 г. бе изпълнен първият етап от разширението на „Филип Кутев“,

който включи строителството на отсечката от бул. „Черни връх“ до ул. „Атанас Дуков“, както и кръстовището до голям търговски център. Под трасето бе изграден и водопровод Ф250 с дължина 440 м, положени са 19 км тръбни мрежи и са направени два отливни канала, чрез които се осигурява отвеждане на дъждовните води от бул. „Черни връх“. Участъкът има две ленти за движение в посока, LED осветление и тротоари, като единият от тях е сервизен.

След тежки отчуждителни процедури на частни имоти през

лятото на 2022 г. СО продължи дейностите по бул. „Филип Кутев“ между ул. „Атанас Дуков“ и ул. „Сребърна“.

Изпълнител на тази отсечка, както и на пробива от ул. „Сребърна“ до бул. „Симеоновско шосе“ е „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД. През миналата година са изградени над 0,6 км – от ул. „Атанас Дуков“ до ул. „Сребърна“. Трасето е с две нови пътни платна за движение и тротоари. Монтирано е ново улично осветление с LED тела. Направени са още ВиК и ел. мрежа, както и съоръжения за отводняване. Построената през 2022 г. подземна инфраструктура се явява продължение на изпълнените през 2019 г. водопроводи, тръбни мрежи и отливни канали от бул. „Черни връх“ до ул. „Атанас Дуков“. Извършена е и реконструкция на съществуващия в района газопровод. Успоредно с изграждането на булеварда е направена корекция на река Драгалевска от ул. „Хижите“ до бул. „Филип Кутев“ и цялостен ремонт на мостовото съоръжение в района.

Инж. Милчо Миков, ръководител на проекта от страна на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, разказа пред екип на вестник „Строител“, че дейностите през 2022 г. са реализирани на етапи. „Миналата година изпълнихме само северното платно на булеварда. В рамките на проекта изградихме и корекция на р. Драгалевска и я свързахме с направената преди време корекция от Столичната община. Това беше един от ключовите подобекти, който беше голямо предизвикателство, защото се изпълнява в градска среда“, обясни той.

Инж. Миков подчерта, че пробивът е много важен както за район „Лозенец“, така и за цяла София.

„Участъкът, който направихме през 2022 г., е с габарит 12 м. В бъдеще това ще е само северното платно на бул. „Филип Кутев“. По средата е резервирано трамвайно трасе, което ще прави връзка между бул. „България“ и бул. „Д-р Г. М. Димитров“, но то ще се изпълнява на по-късен етап“, каза инж. Милчо Миков.

Той подчерта, че при реализацията на отсечката от ул. „Атанас Дуков“ до ул. „Сребърна“ автомобилният трафик в района не е спиран. „Докато изпълнявахме строителните дейности, движението се организираше с обходни маршрути. За кратко – в рамките на максимум седмица, по време на асфалтирането се наложи затваряне на кръстовището на бул. „Филип Кутев“ и ул. „Сребърна“, разказа ръководителят на проекта.

Инж. Миков съобщи пред в. „Строител“, че в близките седмици

се очаква да бъде издадено разрешение за строеж за бъдещото южно платно на бул. „Филип Кутев“.

„Имаме пълна готовност да стартираме работата на терен. В обхвата на трасето има имот, който е собственост на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и трябва да се придобие от Столичната община. За този участък срокът на изпълнение е по-кратък – 230 дни“, обясни инж. Миков и допълни, че при изграждането на бъдещото южно платно няма да се налага да се прави нова корекция на р. Драгалевска. След като то бъде изпълнено, трасето на бул. „Филип Кутев“ от бул. „Черни връх“ до бул. „Симеоновско шосе“ ще бъде с две платна, всяко от тях с по три ленти в посока. Ще бъде обособена велоалея, както и бус ленти от двете страни, които ще се използват, след като бъде пуснат масов градски транспорт – към момента в района такъв не се движи.

Сега

ДЗЗД „Филип Кутев“ с участници „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД и „Глобал Кънстръкшън“ АД усилено работи и по пробива от ул. „Сребърна“ до бул. „Симеоновско шосе“ и дейностите се движат в срок.

Участъкът е изцяло нов булевард с дължина от 1,2 км. По него се изграждат по две платна за движение с ширина 9 м – всяко ще бъде с по три ленти в посока. От двете страни ще има два тротоара с различна ширина, като до тях ще бъде обособена и велоалея. Предвижда се поставяне на улично LED осветление. На местата на пешеходните пресичания са изпълнени тактилни ленти за осигуряване на достъпна среда. По средата и на тази отсечка се запазва разделителна ивица, където в бъдеще ще може да се реализира проект за изграждане на трамвайно трасе.

Инж. Миков обясни, че възложеният на ДЗЗД „Филип Кутев“ втори етап от разширението има кратък срок на изпълнение. „При старта на СМР основен проблем беше лошото време, заради което се забавихме, тъй като нямаше как да работим в пълен капацитет. С добра организация всички закъснения вече са преодолени, дейностите се движат по график и със сигурност до края на октомври т.г. ще се реализира пробивът от ул. „Сребърна“ до бул. „Симеоновско шосе“, подчерта ръководителят на проекта. Инж. Миков допълни, че в процеса на строителство са възниквали и други трудности, но благодарение на опита на компанията са решавани бързо и фирмата е продължила изпълнението на обекта.

„Разширението на булеварда има важна функция. Когато бъде готов в целия си габарит, той ще замести улиците „Чавдар Мутафов“ и „Могилата“ като трасета за придвижване към и от централната градска част“, беше категоричен той. „Когато дойдохме за първи път на терен, тук нямаше път“, припомни инж. Миков.

Инж. Милчо Миков обясни, че изпълнението на обекта е с висока сложност. По думите му по трасето има много пресичания, както и комуникации, които трябва да бъдат обновени, а кръстовищата на бул. „Филип Кутев“ с улиците „Чавдар Мутафов“ и „Сребърна“ са възлови. „Вече сме изпълнили пътните платна в част от отсечката, остават за изграждане връзките с кръстовищата. В частта, където платната са готови, работим по тротоарите“, посочи още той.

Ръководителят на проекта обърна внимание, че в участъка от ул. „Сребърна“ до бул. „Симеоновско шосе“ се изгражда изцяло нов водопровод Ф500, и подчерта, че водоподаването към сградите около булеварда не е спирано в нито един момент. „В южното платно на същата отсечка строим канали Ф1000 и Ф800. Към тях ще се свържат всички имоти по булеварда. Предвидено е водите да се заустват в Слатинския колектор и оттам ще бъдат отработвани в Софийската пречиствателна станция за отпадни води „Кубратово”, посочи инж. Миков. Според него

най-сложната част от целия проект е изграждането на канализационната система по бул. „Симеоновско шосе“.

Там ще бъде обособена преливна шахта, ще се построят отводнителни канали, както и канал, който ще зауства водите в Слатинския колектор. „Изграждаме модерна канализационна система в района. Когато новите съоръжения станат факт, всички прилежащи имоти и голяма част от квартала ще имат връзка с канализация. С разширението на бул. „Филип Кутев“ се развива районът на София, през който преминава“, коментира инж. Миков.

Трасето на новия булевард минава и край Зоологическата градина. За да може да се изгради отсечката, част от имота на зоопарка е придобита от СО. Оградата е преместена и е изградено ново съоръжение. То предстои да бъде декорирано с анималистични мотиви, разказа инженерът.

Той сподели, че на пробива на бул. „Филип Кутев“ работят между 50 и 100 души в пиковите моменти. „В рамките на нашите дейности отваряме различни фронтове. В някои дни имаме повече жива сила на обекта, в други механизацията доминира“, допълни инж. Милчо Миков.