Икономическо състояние на сектор „Строителство“ – I полугодие 2020 г.

Екип експерти, КСБ Европейска икономика Строителна продукция на страните членки на ЕС По предварителни данни…

Защо се срути „кулата“ от Малтепе?

Проф. д-р инж. Добрин Денев Първите съобщения за „императорска гробница от римската епоха… на метри…

Институтът за икономическа политика: През 2021 г. строителството ще бъде задвижвано от големи инфраструктурни проекти

„След като през последните няколко години строителният сектор се развиваше динамично, през 2020 г. той,…

Икономически отчет на строителния сектор – I тримесечие 2020 г.

Екип от експерти от Дирекция АСПКМ към КСБ Европейска икономика Брутен вътрешен продукт По прогнозни…

Инвестициите в енергийното обновяване на сградния фонд носят обществени и икономически ползи

В. „Строител“ Building Perfomance Institute Europe (BPIE) e провел проучване по искане на организаторите на…

Зеленият пакт – превръщане на неотложното предизвикателство в уникална възможност

Виолета Ангелиева, директор АСПКМ Димимитър Копаров, директор ОП Предложеният от Европейската комисия Зелен пакт представлява…

Икономически отчет на строителния сектор за 2019 г.

Екип на КСБ Европейска икономика Строителна продукция на страните членки на ЕС По предварителни данни…

Икономически отчет за строителния сектор – първо полугодие 2019 г.

Арх. Лидия Станкова, директор на дирекция в КСБ Европейска икономика Строителна продукция на страните членки…

Мониторинг на сключените договори по обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“ за 2018 г.

Арх. Лидия Станкова, директор на дирекция в КСБ Сключени договори в сектор „Строителство“ По данни…

Икономически отчет за строителния сектор за 2018 г.

Арх. Лидия Станкова, директор на дирекция в КСБ Европейска икономика Строителна продукция на страните членки…

Статистически доклад на FIEC за европейския строителен сектор за 2018 г.

В. „Строител“ На Общото събрание на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), което се състоя…

Безлагерни и безфугови пътни мостове

Д-р инж. Иван Якимов, инж. Момчил Якимов Въпреки усъвършенстването им, лагерите (Л), и особено деформационните…