Анализи

Институтът за икономическа политика: През 2021 г. строителството ще бъде задвижвано от големи инфраструктурни проекти

Очаква се оборотът в сектора да остане близо до стойностите от 2019 г.

„След като през последните няколко години строителният сектор се развиваше динамично, през 2020 г. той, както и цялата икономика, се изправя пред нов вид предизвикателство, породено от COVID-19“. Това каза за в. „Строител“ Драгомир Белчев, финансов директор и старши анализатор в Института за икономическа политика (ИИП). В края на юни 2020 г. Източноевропейската асоциация за прогнозиране в строителството (ИАПС/Eastern European Construction Forecasting Association - EECFA) публикува летните доклади за развитието на отрасъла в осем държави от Югоизточна и Източна Европа – България, Румъния, Хърватска, Словения, Сърбия, Русия, Турция и Украйна. ИИП е партньор на Асоциацията при изготвянето на анализа за България и от 2005 г. прави ежегодни прогнози за сектора.

Според летния доклад на Института за икономическа политика, въпреки че по време на двумесечното извънредно положение в България е нямало забрана за строителните дейности, статистиката е отчела намаление в индекса на строителната продукция - за периода от март до май средно с 14,3%. Прогнозите обаче сочат, че този спад ще бъде преодолян до края на годината и секторът няма да е сред най-засегнатите. Очаква се оборотът в сектора да остане близо до стойностите от 2019 г. с минимално реално изменение от 0,3%. Придържайки се към общата икономическа прогноза, че няма да бъдат налагани повече ограничения, експертите от ИИП очакват през 2021 г. строителството да бъде задвижвано главно от големи инфраструктурни проекти, финансирани с европейски средства. Така общата продукция в сектора за следващата година се прогнозира да се увеличи с 9,2%.

Жилищно строителство

Изграждането на жилища през последните години се оказа една от доходоносните инвестиции. Само за периода 2017 - 2019 г. са започнати близо 60 хил. апартамента, 36% от които са в София. Затова и през тази и следваща година се очаква значителен ръст на въведените в експлоатация. Драгомир Белчев смята, че моментната криза в резултат на пандемията едва ли ще повлияе генерално върху завършването на обектите в строеж, тъй като това са проекти с осигурено финансиране. Според него голяма част от апартаментите вече са продадени „на зелено“.

Данните сочат също така, че предстои да се наблюдава дали ще има отлив на инвестиции в сектора не толкова тази година, колкото през 2021. Пазарът към момента е изключително позитивно настроен, но несигурността в близкото бъдеще, увеличаващата се безработица и задържане на ръста на доходите може да доведе до отлив на купувачи и спад в цените, намалявайки маржа на печалба за строителните предприемачи.

„Гладът за нови имоти се подхранва както от липсата на алтернативи за вложения на капитала, така и от ниските лихвени проценти, предлагани от банките. Последните все още разполагат с евтин ресурс, който да отпускат като заеми, но вече при по-високо самоучастие от страна на купувачите. Статистиката на БНБ сочи, че за май лихвените проценти по жилищните кредити са на най-ниските си нива от 2,85%, като за момента няма изгледи за тяхното покачване“, коментира Белчев.

Нежилищно строителство

В летния доклад се посочва, че кризата, предизвикана от глобалната пандемия, е създала и редица предизвикателства пред бизнеса, което ще се отрази и на нежилищното строителство. „На първо място беше необходимо най-голям брой хора да получат възможността да работят от вкъщи. В момента сме съвсем в началото на този процес и в зависимост от неговата динамика компаниите ще преосмислят необходимостта от поддържане на повече офис площи, отколкото са им нужни“, пояснява Драгомир Белчев. Той е на мнение, че въпреки това аутсорсинг индустрията има своя потенциал за разрастване, като България и в частност София остава привлекателна дестинация за преместване на някои от дейностите на компании от Западна Европа, които искат да оптимизират разходите си.

„На второ място е ускорената дигитализация на бизнеса и повишените темповете на навлизане на онлайн търговията. Промяната в навиците на пазаруване от страна на потребителите генерира в краткосрочен до средносрочен период повишено търсене на логистични и складови площи. Отливът на пазаруване от физически магазини ще доведе до спад в рентабилността на инвестициите в търговията на дребно“, подчертава финансовият директор на ИИП.

Инфраструктурно строителство

От данните става ясно, че гражданското строителство ще бъде задвижвано главно от строителството на пътища и комунална инфраструктура. „Подобряването на ВиК мрежата и пречистването на отпадните води с европейски средства ще бъде един от основните акценти в следващите две години и половина. Само за първата половина на 2020 г. са подписани 41 договора за 28 пречиствателни станции за 2,23 млрд. лв. Отделно в изпълнение са 12 проекта на областните ВиК оператори на обща стойност 1,48 млрд. лв.“, информира Белчев.

Той коментира, че в унисон с това са осигурени средства за довършването на автомагистрала „Хемус“. „Продължава и работата по АМ „Струма“, като с европейски пари е финансирана отсечката Благоевград - Крупник (и тунел „Железница“), както и по новата част на АМ „Европа“, свързваща КПП Калотина и София. Широко обявени са и други проекти, които трябва да бъдат финансирани от бюджета, като например довършването на пътя Ботевград - Видин, част от който в момента е в строеж. Към тези отсечки трябва да се добавят и модернизацията на още 69 км път между Враца и Ружинци“, акцентира Белчев.

От думите му става ясно, че проблемите, които биха възникнали с изпълнението на тази амбициозна програма, са свързани главно с осигуряването на паричен ресурс. „Вследствие на COVID-19 кризата приходите в бюджета за 2020 г. са по-малко от предвидените, а спадът в икономическата активност ще рефлектира и върху бюджет 2021“, смята експертът. Той е на мнение, че са създадени и големи очак­вания към приходите от тол такси, на които ще се разчита не само за построяването на нова пътна мрежа, но и за рехабилитация на настоящата. „Последното е наглед амбициозна задача, след като според анализа на Трансевропейската пътна мрежа (ТEN-Т), публикуван от Европейската сметна палата, 32% от пътищата в България са в лошо състояние, а други 27% в средно. Трябва да уточним, че средствата, генерирани от системата за тол такси, първоначално бяха изчислени на 1 млрд. лв., след това прогнозите спаднаха на 450 млн. лв. за 2020 г.“, пояснява Белчев.

Държавите в региона

Строителният сектор в държавите на Балканския полуостров, включени в докладите на ИАПС, ще бъде засегнат в различна степен от COVID-19 кризата, отчитайки спад в строителната продукция. В Румъния, Сърбия и Словения са предприети значително по-драстични мерки за ограничаване на пандемията, което ще рефлектира и върху извършените строителни дейности за годината. Въпреки това общият спад на 5-те страни се очаква да бъде в порядъка на 1,3%, а през 2021 г. да се наблюдава възстановяване от около 3,4%.

Много по-силно ще бъде усетена кризата в Русия, Турция и Украйна. В Русия се очаква намаление на строителната продукция от 7,4% в резултат на спад в икономиката, причинен от падащите цени на петрола, обезценяване на рублата и понижаване на икономическата активност вследствие на мерките за изолация. Турция също изпитва затруднения, като в допълнение на факта, че се очаква да се отчете драстичен спад за 2019 г. от 17,2%, проблемите на строителния сектор ще се задълбочат допълнително през 2020 г. Последните четири години пазарът в Украйна е на пътя на възстановяването, но пандемията и последвалата стопанска криза драстично влошили строителните тенденции и очаквания в страната. Текущите показатели за обема на капиталовите инвестиции и спадът в обема на строителството предполагат свиване от 8,5%.