Тема

Бюджети 2023 – общините планират в движение и не се отказват от инвестиции – част 3

Месец и половина след като Законът за държавния бюджет на Република България за 2023 г. влезе в сила с обнародването му в „Държавен вестник” на 1 август, местните власти се активизираха в приемането на най-важния и за общините документ. До момента се броят на пръсти тези, които са приели годишните макрорамки, но обществените обсъждания текат с пълна сила по всички градове.

Забелязва се, че въпреки гласуваните на национално ниво социални придобивки и занижени капиталови разходи, кметовете акцентират за свои приоритети именно инвестициите в инфраструктура и изпълнението на мащабни капиталови програми.

За първи път бюджетите ще бъдат одобрени в третото тримесечие на годината, а на места дори в последното заседание на общинските съветници и само месец или два преди изборите за местна власт.


С рекордна финансова рамка в Пловдив залагат на започнати проекти, но гласуването й се отлага за края на септември

След като през 2022 г. за първи път бюджетът на община Пловдив надхвърли половин милиард лева, тази година отива по-далеч. Макрорамката, която все още предстои да бъде одобрена, е 655 млн. лв., което е 25% увеличение спрямо 526 млн. лв. през м.г. Гласуването й в зала беше планирано за 7 септември и отложено за края на месеца.

Очакваните приходи от местни данъци и такси, които на практика скачат с 35% спрямо предни години, са изчислени на база по-добра събираемост, която в момента е малко вероятно да се активизира.

В инвестиционен план екипът на кмета на Пловдив Здравко Димитров е заложил довършването на започнатото. Това беше декларирано още с приемането на разчета през пролетта, който трябваше да служи на местната администрация до приемането на републиканския бюджет, така че работата да не бъде блокирана.

За капиталовата програма се предвиждат 243,7 млн. лв.

От тях 85 млн. лв. са европейско финансиране. От средствата в общинския бюджет (включително от заеми, пари, осигурени от МРРБ за общински проекти и др.) е предвидено разходването на 150,6 млн. лв. От тях през първите 6 месеца на 2023 г. са използвани малко над 65 млн. лв., или 1/4 от предвидените. Това означава, че ударните разходи тепърва предстоят. Основните обекти ще бъдат стадионите „Христо Ботев“ и „Локомотив“, водните проекти, които въпреки че са приключени, все още не са разплатени – за пречиствателната станция за отпадни води например има заложени 18 млн. лв., както и всички инфраструктурни обекти – улици, булеварди, пробиви.

В бюджета е залегнала и трайната положителна практика на общината за построяването на нови детски градини и довършването на започнатите.

Въпреки че през 2022 г. бе приет Планът за интегрирано развитие на община Пловдив за периода 2021-2027 г., в бюджета за 2023 г. не е заложено стартирането на нови проекти, включени в него. Причината е, че изпълняваните в момента обекти са увеличили многократно стойността си в последните години и няма свободно финансиране за започването на дейности по ПИРО 2021-2027 г.


В Кърджали приеха макрорамка от 106 876 000 лв.

106 876 000 лв. е макрорамката на бюджета за 2023 г., който на 5 септември беше приет от Общинския съвет в Кърджали. План-сметката бележи ръст от 20% спрямо предходната година, като увеличението се дължи на завишени държавни трансфери за делегираните дейности за 2023 г., както и на неусвоен преходен остатък от 2022 г. в размер на 11 083 002 лв., основно с целеви характер.

На заседанието на Общинския съвет кметът на Кърджали доц. д-р инж. Хасан Азис, който е и зам.-председател на УС на НСОРБ, очерта свършеното през 2022 г. В сферата на градската среда са реновирани улици, тротоари и осветление, в образователната – правени са инвестиции в училища и детски градини. Работено е и за туристическата инфраструктура –

над 15 млн. лв. са вложени в Перперикон,

а над 25 млн. лв. са разходвани за социални проекти.

При представянето на бюджета доц. д-р Хасан Азис очерта и други негови параметри. По думите му финансовата рамка от местни приходи възлиза на 18 547 165 лв., от които данъчните постъпления са малко над 55%, или 10 455 000 лв. Остатъкът по банкови сметки от 2022 г. възлиза на 11 083 002 лв.

Планираните разходи за 2023 г. са в размер на 106 876 000 лв. и подсигуряват издръжката на дейностите в бюджетната сфера.

Със средства от държавни субсидии и собствени приходи ще се направят следните инфраструктурни инвестиции: 7 104 700 лв. са за поддръжка на чистота и депониране на отпадъци; 1 300 250 лв. – улично осветление и ВиК; 697 800 лв. – озеленяване и поддържане на паркове и градини; 3 149 240 лв. - текущ ремонт на тротоари, улици и благоустрояване. За ремонт на общинска пътна мрежа и зимно поддържане са заделени 780 000 лв.

Капиталовите разходи са над 13 828 600 лв., като по благоустройство и други дейности има 7 093 060 лв.

През 2023 г. инвестиционната програма на община Кърджали - без средствата от ЕС и без делегираните бюджети, е в размер на 13 959 170 лв., осигурени от следните източници: целева субсидия от републиканския бюджет – 6 434 900 лв., собствени приходи от продажби – 2 380 000 лв., преходен остатък от 2022 г. за капиталови разходи – 5 144 270 лв.

Община Кърджали планира да изпълнява

18 проекта с финансиране от Европейския съюз за 17 796 042 лв.

„Във фокуса на проектобюджет 2023 г. на община Кърджали продължава да е процесът по подобряване качеството на жизнената среда за обитаване чрез благоустрояване на публичните пространства, модернизиране на общински дейности, дигитализация на услуги и повишаване тяхното качество“, заяви кметът на Кърджали.

Той коментира и дългоочаквания проект за строителство на приют за бездомни кучета. Доц. Хасан Азис увери, че до 2 г. градът ще има най-модерния приют в страната. Предстои избор на изпълнител за строително-монтажните работи.

„Общината е длъжник на гражданите по отношение благоустрояването на междублоковите пространства. Работата и в тази насока ще продължи. В бюджета са заложени средства още за изграждане на детски площадки. Кърджали ще има видеонаблюдение. Определени са 140 точки съвместно с органите на МВР, на които ще бъдат монтирани камери. За този проект също предстои избор на изпълнител за СМР. Ще има два центъра за наблюдение – в сградата на общинска администрация и в полицията“, посочи още кметът. Той изтъкна, че на дневен ред са и три моста. Има проект за основен ремонт на въжения мост, търси се финансиране. „Готов технически проект за мост към Крайно село има отпреди десетина години. В комуникационния план на града е заложен мост, който е продължение на ул. „Вашингтон“ в посока последните блокове на кв. „Възрожденци“. Мостовете са скъпи съоръжения и без помощ от държавата не биха могли да се изградят“, подчерта доц. Хасан Азис и допълни, че е изготвена и визия за подмяна на автобусните спирки в града.


Плевен има готови за изпълнение проекти за около 100 млн. лв.

Размерът на бюджета на община Плевен за 2023 г. е 169 381 087 лв. Той бе приет на извънредно заседание на Общинския съвет на 12 септември. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности е 101 038 544 лв., трансферите за местни дейности – 4 410 100 лв., и целева субсидия за капиталови разходи – 3 758 400 лв. Очакваните местни приходи са по-малко от една трета от макрорамката – 55 394 404 лв.

Общинската администрация е решила да не променя размера на местните данъци, а залага на ефективното им събиране.

За местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности са изчислени 55 394 404 лв., а капиталовите разходи са 10 309 861 лв. За финансиране на инвестиционната програма през 2023 г. се разчита на собствени приходи, целева субсидия от републиканския бюджет, преходни остатъци от предходни периоди, както и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на Европейския съюз.

Община Плевен има готови за изпълнение проекти за около 100 млн. лв. и очаква отваряне на съответните процедури по програмите на ЕС за период 2021-2027 г. Кметът на Плевен Георг Спартански коментира, че спечелването на финансиране ще е на конкурентен принцип, кандидатстването е на база сътрудничество между районите.

Инвестиционната програма за 2023 г. включва обекти за 14 720 172 лв.

С преходния остатък от целеви трансфери за капиталови разходи за 2020 г., 2021 г. и 2022 г., който е 6 728 691 лв., ще се направят ремонти на противопожарната система в Панорамата, на общински пътища, на улици в областния център и на спортните площадки в ОУ „Цв. Спасов“ и СУ „Ст. Заимов“. С част от това финансиране ще се укрепват свлачища и ще се изгради спортна площадка в СУ „Д-р П. Берон“.

Целевата субсидия за капиталови разходи за годината предвижда реконструкция на системата за външно осветление, ремонт на улиците „Кара Колю“, „Брацигово“, „Източна“, „Гургулят“, както и на общински пътища и др. – всичко на стойност 3 758 400 лв.

В инвестиционната програма са записани и обекти за общо 4 233 081 лв., финансирането на дейностите е от други бюджетни средства, в това число преходни остатъци от трансфери и инвестиционни кредити. Включени са ремонт на няколко детски площадки, на тротоара на бул. „Данаил Попов“, на Летния театър в парк „Кайлъка“, на канализацията на ХГ „Илия Бешков“, изграждане на ново улично осветление при блокове 427 и 428 в жк „Дружба“, на система за видеонаблюдение в парк „Гривица“, доставка на оборудване и уреди за детски градини и училища и др.

„Изключително съм удовлетворен, че през последните 4 години успяхме да поддържаме финансова стабилност на община Плевен и избягнахме рискове“, заяви кметът Спартански. Той изрази надежда новото правителство да отчете нуждите на общините, а парламентът да гласува държавния бюджет за 2024 г. навреме, за да може местните власти да функционират нормално и да отговорят на изискванията на гражданите.


Половината от парите на Видин са за капиталови разходи

Общата бюджетна рамка на Видин за 2023 г. ще бъде до 83,9 млн. лв., стана ясно на публичното обсъждане на проекта. „След като държавата се забави доста дълго с приемането на националния бюджет, дойде ред и на нас като община да проведем нашето обществено обсъждане и да представим рамката за бюджет за тази година“, каза в началото на събитието Цветомира Илиева, зам.-кмет на Видин по „Финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие“. Тя поясни, че през март е било направено обществено обсъждане на бюджета и са били приети разчети, върху които сега има само леки промени.

Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е в размер на 42,3 млн. лв.

Румен Лилов, началник-отдел „Устройство на територията“ в община Видин, представи предложенията за капиталовите разходи, които са 41,6 млн. лв. От тях 2 721 300 лв. – целева субсидия, 4 155 926 лв. – собствени бюджетни средства, преходен остатък от 2022 г. – 1 282 465 лв.,

27 233 624 лв. е очакваното финансиране от Европейския съюз,

а 6 305 780 лв. – други трансфери и субсидии от републиканския бюджет.

По думите на Лилов различното от приетия разчет в началото на годината е увеличението на капиталовите разходи със 177 000 лв. Те са разпределени в следните обекти – 100 000 лв. за ремонт на междублоково пространство в жилищен комплекс „Петко Каравелов“, 34 000 лв. за изграждане на система за пречиствателна станция за отпадни води и 42 788 лв. за придобиване на LED електронно табло за стадион „Георги Бенковски“.

Друга важна промяна е, че се

добавят 120 000 лв. към четвъртия етап от разширението на площадното пространство във Видин.

Парите ще се използват за ВиК отклонение към съществуващите сгради.

До края на годината не са предвидени нови кредити, а само погасяване на стари задължения.