Новини

България и Босна и Херцеговина подписаха Меморандум за сътрудничество в областта на младежта и спорта

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев и министърът на гражданските въпроси на Босна и Херцеговина Дубравка Бошняк подписаха Меморандум за сътрудничество в областта на младежта и спорта. По силата на споразумението в областта на младежта двете държави ще насърчават обмена на информация между публичните институции и неправителствените организации, организирането на програми за младежки обмен и популяризиране на проекти за доброволчество, общи проекти пред международни организации и участието в младежки конференции, форуми и семинари, организирани в двете страни. В спортния сектор документът предвижда обмен на опит между треньори, експерти, специалисти и изследователи, организиране на научни семинари, конференции и изследвания с участие от двете страни, сътрудничество в борбата с допинга и насърчаване и развитие на традиционните спортове и игри. „За България е много важно това споразумение. Радвам се, че ще имаме възможност да задълбочим нашите отношения и да предприемем конкретни действия по изпълнението на меморандума“, заяви министър Илиев. Министър Дубравка Бошняк подчерта традиционно добрите връзки между България и Босна и Херцеговина и изрази увереност, че настоящото споразумение ще допринесе за постигането на общите цели на двете държави. След срещата в министерството Бошняк разгледа Музея на спорта на Националния стадион „Васил Левски“, където се запозна с историческите успехи, постигнати от българските спортисти през годините.