Анализи

Ролята на цветовете в архитектурата за подобряване на енергийната ефективност

[gallery link="file" order="DESC" columns="4" orderby="post_date"] Цветовете винаги са били основно средство на архитектурата за естетическо оформяне на обемите и пространствата. Тяхното психологическо въздействие е известно още от древността и е в основата на разнообразни традиции и учения за използването им в средата за обитаване. Откритията на съвременната наука за физическите свойства на цветовете, както и за физиологическото им въздействие върху хората, позволява приложението на цветовете в архитектурата в съвършено нови области. Една от тях е използването на декорацията на дома като цяло и на цвета в частност за намаляване на разходите на енергия в домакинството. Направени са и проучвания на различни комбинации от интериорни цветови решения и осветителни тела с различна цветова температура с цел намаляване необходимото количество изкуствено осветление. Друга насока е научно обоснованото приложение на цветовото решение на фасадите на сградите за подобряване на топлотехническите параметри на ограждащите елементи. За подсилване на енергоспестяващите свойства на цветовете се разработват оцветители с подобрена отражателна способност, както и съвършено нови материали, реагиращи на външни фактори.   Човек има щастието да вижда цветно. Най-голяма част от информацията, постъпваща от заобикалящата ни среда, е зрителната, което обуславя цветовете като основна характеристика на обектите. Ролята на цветовете може да бъде чисто функционална (сигнална, ориентировъчна) или естетическа. Цветовите решения варират според това дали са приложени в екстериора или интериора на сградите.   Екстериорни решения   Екстериорните цветови решения са съобразени с функционалното предназначение на сградите. При обществените сгради цветовете по-често се използват за подсилване знаковата роля и внушение на обемно-пространственото решение. По-съвременни тенденции разглеждат физическите свойства на цветовете за отразяване или поглъщане на светлината като метод за оптимизиране на енергийните показатели на ограждащите конструкции на сградите. Покривът на сградата получава най-голямо количество пряка слънчева радиация и през топлите сезони е най-голям източник на нежелани топлоприходи. Данни от проучвания на отражателната способност на цветовете показват, че покривите, оцветени в черно, отразяват по-малко от 20%, тези в тъмни цветови нюанси - около 40-60%, в светли нюанси - около 60-80%, докато белите отразяват над 90% от слънчевата радиация. Според използваните материали покривната повърхност има следните отражателни способности: смола и чакъл - 3-18%; профилирана ламарина - 10-15%; керемиди - 10-35%; цветна боя - 15-35%; отражателно фолио - 60-70%; бяла боя - 50-90%. При температура 32оC и слънчево време температурата на покрив с бяла повърхност достига около 43оC, докато при покрив с черна повърхност температурата може да достигне до 88оC. Тенденцията за подобряване енергийните показатели на покрива чрез цветово решение се нарича „хладен покрив” (Cool roof). При приложение на „хладен покрив” в сградите може да се достигне до 15% икономия на енергията за климатизиране (охлаждане). Интересно съвременно решение е полимерната керемида, която променя цвета си според температурната среда. При ниски температури цветът е черен за максимално абсорбиране на слънчевата радиация. С покачване на температурите цветът изсветлява до бяло за повишаване на отразената радиация. Термалните характеристики на фасадите на сградите могат да бъдат подобрени чрез използване на външен слой с подходящ цветови тон и наситеност. Светлите тонове и нюанси отразяват слънчевата радиация в по-голяма степен и намаляват прегряването на стените. Повърхностите в тъмни тонове и нюанси абсорбират голямата част от слънчевата радиация, като по този начин акумулират по-голямо количество топлина. Този метод е прилаган в традиционната архитектура - фасадите на сгради в райони с продължителни периоди на ослънчаване са оцветявани в светли тонове, докато при липса на слънчева енергия предпочитанието е към по-тъмни фасадни цветове (фиг. 1). През топлия сезон източните и западните фасадни стени са подложени на прегряване поради интензивната слънчева радиация, падаща върху тях почти перпендикулярно от ниското слънце. Подходящо решение за предпазване на тези стени от прегряване през лятото е оцветяването им в светли тонове и нюанси. Резултатите могат да се подобрят чрез използване на оцветител, специално разработен да отразява инфрачервените лъчи.   Интериорни решения   При интериорните решения свойствата на цветовете да отразяват или поглъщат светлината също са от значение, като се отчита и физиологическият и психологическият ефект, който те имат върху обитателите. Подходящата комбинация може да намали до 10% разходите за климатизация и до 25% енергията за осветление. Светлите интериорни цветове отразяват в по-голяма степен и естествената, и изкуствената светлина и позволяват съкращаване на периода на използване на изкуствено осветление и намаляване на неговата интензивност. Подходящи са за помещения със северно изложение, за активно засенчени от външни фактори помещения или при недостатъчна големина на прозоречния отвор. Приложението им в помещения с източно и западно изложение може да доведе до прекалена осветеност и до поява на отблясъци и да причини напрежение и зрителна умора. Оцветяването на елементи от интериора в тъмни нюанси подобрява акумулирането на слънчева енергия. Недостатък на помещение с тъмни повърхности, които поглъщат и не отразяват светлината, е появата на изискване за по-ранно включване и по-голяма интензивност на изкуственото осветление. Отношенията между светлина и цветове в помещенията не са само количествени. Помещения, в които цветовите решения са на базата на засилен контраст и ясни граници между елементите (без значение от избраната цветова гама) се възприемат като по-добре осветени. При цветово интериорно решение на базата на нюанса обитателите изпитват необходимост от засилено естествено и изкуствено осветление (фиг. 2). В допълнение е необходимо да се отбележи, че изискванията към качеството на осветление в работна среда са по-високи от това в домашна обстановка. Топлите цветове (червено, оранжево, жълто) в интериора предизвиква усещане за топлина и светлина. Физиологическото въздействие на червения цвят например се изразява в покачване нивата на адреналин, ускоряване на сърдечния ритъм, съкращаване на мускулите и като резултат - повишаване на телесната температура. Обитателите на среда с преобладаващи оранжеви и червени нюанси имат занижени изисквания към комфортните температурни нива. Жълтият цвят стимулира зрителния център, което води до подобрена видимост и намалени изисквания към количеството и качеството на светлината. Това прави жълтия цвят подходящ за работни помещения (фиг. 3). Топлите цветове не са подходящи за помещения, които получават големи директни и индиректни топлинни приходи през лятото, тъй като могат да доведат до завишени изисквания за охлаждане и вентилация. В такива помещения е удачно използването на студени цветове - зелено, синьо, виолетово. Светлите им нюанси се асоциират с вода, простор, хлад и др., зеленият и синият цветови тон действат успокояващо на нервната система и забавят сърдечния ритъм, в резултат на което се наблюдава леко понижение на телесната температура. Обитателите на помещения с преобладаващи зелени, сини и виолетови нюанси имат занижени изисквания към климатизирането през лятото, но изпитват дискомфорт през студените сезони.   Основните изводи от настоящия доклад са:   √ освен естетически и формообразувателни функции цветовете имат активна роля за подобряване топлотехническите показатели на сградата и нейните елементи; това засилва важността на правилното цветово решение на обитаемата среда; √ равностойното отчитане на психологическото и естетическото значение на цветовете, физиологическото им въздействие върху хората и физическите им качества може да доведе до чувствителни икономии на енергия за климатизиране и осветление, като същевременно запазва и дори подобрява нивото на комфорт на обитаване. Още за ролята на цветовете на стр. 30.   Автор: Д-р арх. Иванка Маринова,  ВСУ „Л. Каравелов”