Архив

Здравето се плаща от бизнеса... соленоЗакритите обществени места и офис сградите – ресторанти, кафенета, клубове, гари, летища, трябва да изпълнят условията, при които се допуска тютюнопушене в тях до един месец, реши кабинетът. Собствениците ще трябва да спазят разпоредените съотношения за размера на обособените самостоятелни помещения към съответната обща площ, техническите характеристики, изискванията за вентилация и начина за обозначаване на помещенията.
Министерският съвет задава и точните изисквания към механичната вентилация на база на вече съществуващите норми, но се регламентира използването на светлинна сигнализация при работа на вентилацията. Подробно са описани всички надписи и знаци, които трябва да има в обектите, за информация на гражданите дали в заведението е разрешено, или не тютюнопушенето.
Това означава, че най-вече хотелиери и ресторантьори ще трябва да направят цялостно преустройство на обектите си, което включва ремонти, смяна на архитектурните решения с изграждане на допълнителни стени за обособяване на помещенията за пушене. И всичко това до началото на декември. Подобна инвестиция може да се равнява на необходимата за откриване на ново заведение – размерът на средствата зависи от нужните за обекта преустройства, за да се изпълни наредбата.
Една от алтернативите за бизнеса е да се забрани тютюнопушенето в цялото заведение, макар че трудно може да се предвиди дали загубата на клиенти заради подобно решение, или вложението на средства в ремонт ще се отрази по-пагубно на собственика.
Изискванията на наредбата за тютюнопушене влизат в сила един месец след обнародването й в Държавен вестник, а проверките за спазването им – след Нова година. Глобите за едноличните търговци са от 300 до 1500 лв., за юридическите лица от 500 до 10 000 лв., за физическите – от 50 до 300 лв.