Архив

Наемните нива на офисите се стабилизират

След дълъг период на ниска активност вече се усещат признаци на възстановяване на пазара на офис площи, а нивата на наемите започват да се стабилизират.
Това сочи проучване на международната консултантска компания Colliers International, което разглежда 15-те най-големи завършени офис проекта (Топ 15) в столицата към края на март 2010 г.
Проектите са с обща площ от близо 300 хил. кв. м (почти 1/3 от общите офис площи в София) и представят най-актуално развитието на офис пазара за първото тримесечие на годината. Спадът при офертните наемни цени през първите три месеца на 2010 г. е 1,1 евро/кв. м, като той следва тенденцията към обща стабилизация на наемите в периферията на столицата през втората половина на 2009 г.
Проучването сочи, че наемодателите предпочитат да предлагат гъвкави решения като стъпаловидни наеми, определени периоди, освободени от наем, поемане на разходите по преместване и др., за да отговорят на пазарните изисквания.
Според анализа на Colliers International нетните усвоени офис площи при „Топ 15“ възлизат на малко под 2000 кв. м. Като цяло новите договори за наем, подписани от „Топ 15“ през първото тримесечие на 2010 г., показват, че пазарът се възползва от благоприятните условия за наем и през следващото тримесечие могат да се очакват по-високи нива на запълняемост.
Проучването потвърждава известното правило на пазара на недвижими имоти: „локацията на първо място“. Новопоявили се проекти, разположени на по-неблагоприятни локации, продължават да се борят за клиенти в контекста на слабо активния и изгоден за наемателите пазар. От друга страна, утвърдени проекти на пазара продължават да държат почти 100% запълняемост.