Архив

Кредитите през март нараснали с над 6%

В края на март кредитите за домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД) са нараснали с 4,4% на годишна база до 19 млрд. лева, което 28,2% от брутния вътрешен продукт (БВП), сочат данни на БНБ.
На месечна база пък кредитите за домакинствата и НТООД отчитат ръст от 5,6%.
През март жилищните кредити са с 6,4% повече на годишна база. Спрямо февруари 2010 г. пък ръстът на жилищните кредити е 9,1%.
Годишният прираст на потребителските кредити е 6,6% през март 2010 г. и 6,5% през февруари 2010 г. На годишна база други кредити намаляват с 11,4%, което е 12,8% годишен спад през февруари 2010 г., допълват от националната банка.
В края на март 2010 г. кредитите за неправителствения сектор възлизат на 50,692 млрд. лева при 50,638 за февруари 2010 г. Годишният им темп на прираст през отчетния месец е 2,6% при 2,7% през февруари 2010 г.
Изменението на размера на кредитите за неправителствен сектор е повлияно от нетните покупки на кредити от други парично-финансови институции (ПФИ), чийто обем за последните 12 месеца е 1,284 млрд. лева.