Архив

83 000 блока санират в Румъния по държавна програма

Румънската „Програма за термоизолация на жилищните сгради” цели санирането на 83 хил. блока, строени в периода 1950-1990 г. Законодателната рамка за осъществяването й беше приета от румънския парламент в периода 2000-2005 г., след което трябваше да започне същинското реализиране. От 2005 до 2008 г. обаче бяха санирани едва стотина блока на територията на цяла Румъния. 2009-а ще се запомни като първата година, в която започна масово саниране на блоковете – в Букурещ вече почти няма голям булевард, по който между сивите комунистически панелки да не се е появил и по някой разноцветен саниран блок.
През 2009 г. според първоначалния списък трябваше да бъдат санирани 1257 блока. Липсват официални данни за действително осъществените проекти, но ако сравним списъка за 2009-а с този за 2010 г. и извадим повтарящите се (отложени) сгради, можем да заключим, че става дума за около една трета, или около 400 санирани блока на територията на цяла Румъния за една година.
Кой и колко плаща?
Според програмата финансирането се осъществява по следната схема: 50% от държавния бюджет, 30% от местния общински бюджет и 20% от собствениците.
Реално обаче твърде рядко абсолютно всички собственици на апартаменти в даден блок са
съгласни да платят своята част (между 1000 и 4000 евро в зависимост от квадратурата на жилището) и това е една от основните пречки пред осъществяването на програмата. Общините се опитват да намерят решение на този проблем и често поемат частта на собствениците – в някои случаи безвъзмездно, а в други срещу отдаването на правото за надграждане на мансарден етаж в полза на общината.
Как се прави?
Първата стъпка е енергийно обследване на всеки блок в програмата, което се извършва за сметка на държавния бюджет от авторизирани „одитори”. След това се изработва проект, който също е финансиран от държавата.
В общия случай самото саниране включва облепването на блока с експандиран полистирол (EPS) – с дебелина 10 см, а на места, където архитектурният проект го изисква – най-често по стените на балконите – с дебелина 5 см. След това се извършва шпакловка със стъклофибърна мрежа и накрая се нанася водоустойчива водоотблъскваща мазилка.
Извършва се цялостна подмяна на дограмата на сградата с ПВЦ. Гражданите, които вече имат монтирано ПВЦ, го запазват, стига то да не нарушава общия външен вид на сградата.
Изолира се цялата подова плоча с експандиран полистирол с дебелина 10 см от страната на мазето. Цялостна хидро- и топлоизолация се извършва и на покрива.
Как се избират блоковете?
Според програмата критериите за избор са следните:

  • n съотношението между инвестираните средства и постигнатото спестяване на енергия
  • n физическото състояние на сградата
  • n времето за възвръщане на инвестицията

Обаче според интервюираните граждани, които живеят във вече санирани блокове, изборът се влияе от други фактори. Най-често обясненията им за избора на тъкмо тяхната сграда варират между „дадохме подкуп от 1200 евро” и „в нашия блок живеят двама общински съветници”.
Същото се отнася и за избора на фирми, които правят ремонтите. Официално той се извършва с конкурс, но според интервюираните граждани дадена фирма може да бъде включена в програмата само ако има нужните връзки и „знае къде да даде”.
Какво следва?
Специалистите оценяват, че за да бъдат санирани всички блокове в Румъния, ще са нужни най-малко 20 години, а общата цена на програмата ще възлезе на над 11 милиарда евро. За неотложна се смята топлоизолацията на около 60% от блоковете, или на около 2,45 млн. апартамента. Тук е мястото да се отбележи, че в Румъния е забранено топлоизолирането на парче и добре познатите в България блокове на кръпки не загрозяват допълнително градския пейзаж.