Архив

Държавна помощ за зелени инвестиции в панелите

Зам.-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева обяви, че до средата на юли ще бъдат ясни условията за финансиране санирането на обществени и жилищни сгради с постъпленията от продажбата на спестените държавни въглеродни емисии. Според Манева тази схема за зелени инвестиции ще заработи успешно и ефективно от началото на 2011 г., като Националният доверителен екофонд ще одобрява финансирането на проектите. Процентът на държавната помощ обаче, която собствениците ще получават за прилагане на енергоефективните мерки, ще се определя от типа и вида на сградите – тухлени, панелни, жилищни, обществени, болнични заведения, учебни заведения, предприятия и т.н.
МОСВ, съвместно с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Министерството на финансите преговарят с Япония и различни посредници в търговията с парникови газове съгласно Протокола от Киото за продажбата на 40 млн. предписани емисионни единици от общо разрешените й от
Европейската комисия 250 млн. т. Ведомствата провеждат разговорите с цел определяне цената и условията при последващо влагане на получените за въглеродните газове средства както за енергоефективните мерки, така и за почистване на пречиствателните станции и усвояване на метана от тях за производство на електроенергия.