Архив

С българските строители ще възстановим храма „Св. св. Константин и Елена”

Д-р Румен Рашев е роден през 1955 г. във Велико Търново. През 1986 г. завършва медицина и започва работа като лекар в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” в града. От 1997 г. е зам. областен управител, а от 1999 г. – областен управител на Великотърновска област. От 1999 г. досега е кмет на Велико Търново.


Д-р Рашев, признавам, в редакцията сме изключително ентусиазирани от стартиралата в навечерието на светлия празник на св. св. Константин и Елена съвместна инициатива за набиране на средства за ремонта и възстановяването на уникалното творение на Уста Кольо Фичето – църквата „Св. св. Константин и Елена”. Като издание на Камарата на строителите в България, ние ще направим максималното, което зависи от нас, за да успеем в доброто начинание. И понеже няма как да избягаме от строителната тема, ще бъде добре да споделите с нашите читатели, а те са мениджърите на над 6000 строителни фирми от цялата страна, с вашите колеги от всички общини в страната, посолствата в България, както и експертите на Европейския съюз за съвместната ви работа с Областното представителство на КСБ.
С областното ръководство на КСБ от много години работим традиционно в дух на партньорство и взаимно разбиране за мисията и отговорностите, които всеки от нас поотделно и всички ние заедно имаме пред Велико Търново и неговите граждани и гости. Осъществявали сме и работим по множество важни проекти в областта на градоустройството, опазването на изключително богатото ни и уникално културно-историческо наследство, по планирането, благоустрояването и изграждането на нашият любим град.

Като основен транспортен възел на Северна България, вашият град вероятно мултиплицира в значителна степен основните инфраструктурни проблеми, характерни и за другите населени места в страната. И все пак кое е характерното, какви са основните инфраструктурни проблеми, които решавате? В тази област на икономиката с какво управлението на д-р Рашев ще бъде запомнено.? С добро? С лошо?
Като средищен град за основните транспортни направления за България Велико Търново има редица предимства, но и немалко проблеми. Значителна част от транспортния автомобилен трафик в посока север–юг, както и изток–запад преминават през или около Велико Търново. През Западен, Южен пътен възел и през пътен възел Качица всекидневно преминава огромен автомобилен трафик. От една страна, това е добре за местната икономика и нейната динамика. От друга - натовареността на пътната мрежа, както републиканска, така и на територията на града и на общината, се амортизира относително бързо. Не достигат средства за своевременна рехабилитация и поддръжка. В момента най-голямата ми грижа, болка и тревога е невъзможността да бъде завършена работата по пътен възел Качица. Буквално преди броени дни получихме част от необходимото финансиране, за да можем поне да пуснем движението през това невралгично пътно съоръжение. Довършването на строителството му се проточи прекалено много и над 30 хиляди души в три големи квартала на града в продължение на повече от година изпитват и продължават да изпитват сериозни затруднения и неудобства от незавършеното строителство на това съоръжение.
Как ще бъде запомнено моето управление, все още е много рано да се каже, но със сигурност съм много горд и ангажиран от факта, че съм първият кмет на Велико Търново от 130 години насам, който получава три пъти поред доверието на своите съграждани на избори.

В град като старата престолнина да се говори за инфраструктура, за канализация, за водопроводи, за тротоари и подобни житейски неща, е важно и трудно. Да поразсъждаваме в това направление. Защото веднага след този отговор ще питаме за града като най-посещавания туристически център, като твърдина на българщината...
Ние във Велико Търново разглеждаме инфраструктурата като нещо изключително важно и определящо поне в два аспекта. Състоянието и перспективите на инфраструктурата са особено важни за близо 100-те хиляди граждани, които живеят на територията на общината. Те плащат данъците си и имат право да изискват получаването на все по-добри условия за живот, все по-добри обществени услуги и обслужване. От друга страна, за да развиваме нашата основна индустрия – устойчивия туризъм, е изключително важно да имаме добра инфраструктура, защото туристите също искат да получат срещу парите си добро обслужване, добра градска среда, интересни атракции. Улиците, тротоарите, канализацията и водоснабдяването, електроснабдителните съоръжения, оптичните кабелни мрежи, безжичният интернет, газификацията, общественото осветление, топлопреносната мрежа са жизненоважни елементи на всеки съвременен град, който иска да задържа гражданите си, да привлича нови, да е атрактивен за инвеститори и туристи. Нито един турист или инвеститор няма да дойде в тъмен, мръсен и скучен град.

И така, стигаме до особено важната за Велико Търново реставрационна работа, която отново е в ръцете на българските строители. А те могат много... Освен новото строителство, как ще коментирате възстановително-реставрационната дейност на паметниците на културата в града, на подстъпите към тях, на „очовечаването” на околната среда.
Велико Търново е дарен от Бог с изключително красива природна среда, а от Съдбата и Историята - с изключително богато и уникално културно-историческо наследство. Ние, великотърновци, се гордеем, че имаме привилегията да живеем и работим в града, който ревниво и свято пази Сърцето и Душата на България. Нашият град е не само старата, но и духовната българска столица. Във Велико Търново се намират 1087 паметника на културата от национално и местно значение, групирани в резервати, ансамбли, комплекси, както и 1515 единични паметника. Разбирате, че това е огромно богатство, към чието опазване, консервация и експониране отношение трябва да има не само общината, но и държавните институции. Даваме си сметка, че сме в период на криза и не може да имаме особено високи очаквания за инвестиции в тази насока, но и знаем колко голяма е отговорността ни пред всички българи и пред бъдните поколения. Много има още какво да се желае и в направление на това паметниците да бъдат добре социализирани и достъпни за всички. Крепостта Царевец, хълмът Трапезица, уникалният аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина”, музей „Възраждане и Учредително
събрание”, къщите музеи на Петко Р. Славейков и Емилиян Станев, Художествената галерия „Борис Денев”, паметник  „Асеневци”, църквите „Св. 40 мъченици” и „Св. Димитър” са само малка част от националните ценности на територията на Велико Търново, поддръжката на които се нуждае от активна държавна политика и подпомагане. Желанието ни е заедно с държавните институции да работим за проучването, консервацията и адекватното експониране на паметниците, които ни правят горди с това, че сме българи.

И понеже всичко опира до средства, моля да коментирате успехите или неуспехите на общината по отношение на проекти, финансирани от ЕС. Нека акцентите все пак да бъдат свързани с ОП „Регионално развитие”, околна среда, енергийна ефективност, т.е. пак онова, което е в състояние да създаде работни места на нашите строители, да им даде глътка въздух в кризисното време.
Общата индикативна стойност на средствата, привлечени само по ОП „Регионално развитие” за 2010 г. в община Велико Търново, са 23 795 907 лв. Проектите са в различни сфери с акцент върху подобряване на инфраструктурата, благоустрояването и подобряването на градската среда, образованието, социалните дейности. Множество проекти по „Околна среда и води” са изпълнени, много други са в процес на одобрение и финансиране. Община Велико Търново беше една от първите в страната, която разработи проект за цялостна подмяна на общественото осветление с енергоспестяващо. Изтеглихме банков кредит за осъществяване на проекта и с реализираните икономии от намалено потребление на електричество за обществено осветление успяхме да обслужим и да върнем този кредит. Надявам се реализирането на тези, както и на по-малки проекти на територията на община Велико Търново да дават възможност на местния строителен бизнес не просто и само да оцелява, но и да се развива и да се разраства, въпреки кризисните условия, в които всички работим

Като медийни партньори в една благородна кауза, ние бихме искали да научим повече за кмета на Велико Търново. Как преминава един ваш работен ден? А един почивен? А на д-р Рашев в битността му на лекар?
През последните 10 години съм отдаден само и единствено на това да оправдая високата чест, но и огромната отговорност, гласувана ми на три поредни пъти от гражданите на общината да бъда кмет на Велико Търново. Работните дни си приличат с постоянните и систематични усилия да правим всичко възможно да превърнем старата българска столица в още по-добро място за живеене за всички нейни граждани и да я правим още по-привлекателна за многобройните ни гости от цял свят. В работните, а нерядко и в почивните дни има много работа по проекти, по подобряване на инфраструктурата, по развитие на туристическата инфраструктура, транспорта, благоустрояването на градската среда и крайградските зони за отдих, грижата за населените места на територията на общината и решаването на техните проблеми.
През почивните дни с огромно удоволствие съм със семейството си и с малкия ми внук, който носи моето име. Обичам да ходя на лов, но по-скоро като възможност да изляза със стари приятели сред природата.