Архив

Създават държавна комисия за конфликт на интереси

Парламентът реши да бъде създадена Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Това стана с окончателното гласуване на промените в Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, който вече ще се нарича Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Комисията ще е независим орган и ще се състои от петима членове, като трима от тях ще се избират от парламента, а по един ще назначават Министерският съвет и президентът. Членовете й трябва да имат юридическо образование. Мандатът им ще е 5 години. Установяването на конфликт на интереси няма да може да се извършва по анонимен сигнал, решиха още депутатите. Комисията ще събира доказателства по реда на Административно-процесуалния кодекс. В двумесечен срок от откриване на производството тя трябва да се произнася с решение. Ежегодно до 31 март комисията ще внася в парламента доклад за извършената дейност през предходната година.