Архив

Започва строителството на детски жилища за общо 20 млн. евро

От 2011 г. започва строителството на жилищни центрове за децата, които ще бъдат деинституционализирани, т.е. изведени от домовете за сираци, чието ликвидиране като структура предстои. Цялото финансиране ще се извърши безвъзмездно по ОП „Регионално развитие” и с доплащане от републиканския бюджет. Преки бенефициенти ще са общините, от които обаче няма да се изисква съфинансиране. Това каза Лиляна Павлова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството по време на срещата „Детство за всички”, където беше представена правителствената политика за деинституционализация на децата.
Павлова обясни още, че от 5 до 31 януари 2011 г.
общините ще могат да кандидатстват пред МРРБ с проектите си за извеждане на децата от домовете на тяхна територия. След това одобрените региони ще стартират и тръжните процедури за избиране на строители, които да изградят или ремонтират детските центрове. Очаква се строителството да приключи до 2012 г., а малчуганите да бъдат настанени в новите сгради до 2014 г. Програмата включва и нужното обзавеждане, и специализираните съоръжения за децата с увреждания.
Над 45 млн. евро е цялата сума, необходима за изграждане на домове, устроени близо до естествената семейна среда. Там трябва да бъдат настанени всички 7400 деца, лишени от родителски грижи, но програмата засега разполага с 20 млн. евро. Останалата сума ще бъде набавена впоследствие от ОП „Регионално развитие”.
Проектът „Детство за всички” е в рамките на стратегическия документ „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, приет от Министерския съвет. Първата цел в плана за действие от документа е именно създаването на места за настаняване на децата, които изключват нуждата от съществуване на социалните домове. Предстои строителството и на центрове за детско и майчино здраве, центрове за консултация и за дневна грижа.
Работният форум, организиран от МРРБ, събра министрите на труда и социалната политика Тотю Младенов, по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, заместник-министъра на здравеопазването Десислава Демирева, председателя на Държавната агенция за закрила на децата Надя Шабани и представители на общините в България. Целта на срещата беше отделните институции, ангажирани с „Детство за всички”, да координират действията помежду си, а общините да получат информация за проектите, които трябва да изготвят.
Още по темата в следващия брой