Архив

До 2020 г. рециклират и строителните отпадъци

В МОСВ се разработва проект на Национална стратегия за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на сгради за периода 2010-2020 г. Първият етап на проекта приключи с провеждането на кръгла маса на тема „Управление на строителните отпадъци в Република България” с участието на министър Нона Караджова и зам.-министър Евдокия Манева, представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Българската стопанска камара, Камарата на строителите в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и други заинтересовани организации.
Целта е да се стимулира по-широк и по-добре информиран дебат по ключовите въпроси за въвеждане на ясни изисквания за разделно събиране на отпадъците по видове на строителния обект, както и за селективно разрушаване на сградите с цел повишаване на потенциала на отпадъците за преработване и получаване на по-добра икономическа стойност на получените материали.
Усилията са да се насърчи рециклирането и оползотворяването им, за да се постигнат заложените цели за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци - най-малко до 70% от теглото им до 2020 г. Финансовите анализи показват, че дейностите по третиране на строителни отпадъци са рентабилни и привлекателни за частни инвестиции.