Архив

ГКПП-Златоград е събитието на 2010 г. за област Смолян

Откриването на ГКПП-Златоград-Ксанти е най-значимото събитие за област Смолян през 2010 г., което стимулира развитието на туризма, търговията и услугите в региона, заяви областният управител инж. Стефан Стайков. Приоритет в работата на областната администрация и през следващата година ще бъде активизирането на трансграничното сътрудничество и коопериране с гръцките ни съседи.
Областната администрация е с три одобрени проекта по европейската програма за сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. По два от проектите, които са на обща стойност над 1,1 милиона евро областната управа е водещ партньор. Подписването на договорите за изпълнение на проектите предстои през януари. Още 13 проекта на институции и организации от област Смолян са одобрени по програмата и през следващата година започва тяхното изпълнение.
През годината приключи изпълнението на важни за областта инфраструктурни проекти като рехабилитацията на пътната отсечка Смолян-Соколовци-Средногорци и изграждането на обходния път Девин-Михалково, посочи Стефан Стайков. Според прогнозата на областния управител през следващата година ще бъдат отстранени всички бюрократични и финансови пречки за започването на проекта за рехабилитация на пътя Асеновград-Чепеларе. Рехабилитацията на важните за областта пътни артерии Доспат-Батак, Смилян-Рудозем, Стойките-Пампорово е включена в програмата „Регионално развитие”, уточняват от областната администрация. Като успех през изминалата година инж. Стайков посочва и нап-редъка по проекта за яз. „Пловдивци”, за който се очаква през 2011 г. да се възстановят строителните дейности.