Архив

България и Гърция решават съвместно строителни проблеми

Автор Галина РулеваВъзможностите за разширяване на професионалните и обществените контакти, обсъждане на проблеми по въвеждане на европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции в страните - членки на ЕС, цената на инженерните услуги като гаранция за високото им качество. Това бяха темите на съвместното заседание в Солун на КИИП София-град и Техническата камара на Гърция. Форумът бе следствие на постигната през лятото договореност между премиерите на Гърция и България за създаване на Съвет за сътрудничество на високо равнище.
Инж. Димитър Начев, председател на КИИП София-град, заяви, че в период на сериозна криза е изключително ценно да се обсъждат нови идеи за развитие. Тасос Конаклидис – президент на Техническата камара на Гърция – секция Централна Македония, коментира, че всяка страна има своя ритъм на развитие и кризи на професията, но като съседни държави проблемите, които решават, са общи и допълни: „Нашата цел е да помогнем на държавата. Първото ни предложение е повишаване на енергийната ефективност. Има сгради с много голям разход за отопление и за тях са необходими конкретни проекти, за да се постигне по-малка консумация на енергия. Това решение, от една страна, подпомага държавата с по-малък разход на енергия, от друга – пази околната среда. Също така е необходимо да подобрим антисеизмичното осигуряване на сградите – Гърция е земетръсна зона и трябва да опазим наличния сграден фонд.”
Засегната бе и темата за „зелените” градове, които трябва да бъдат изграждани, за желанието да се извърши сертифициране на всички професии, свързани със строителството.