Архив

Сто думи

Тривиалното възклицание „Колко бързо измина тази година!” за 2010-а е неприложимо. Защото тя нито измина бързо, нито беше лека. За всички в страната тя се определяше от икономическата криза. Икономическата и финансова криза обаче засегна най-силно строителния бранш. И не е случайно, че над 1200 фирми отпаднаха от бизнеса. Но действащите 4250 фирми ще продължат и през новата година да отстояват правото си на живот под слънцето. И на работа. На отстояване и на завоюване на нови позиции. Защото ситуацията в държавата е различна и подходите на отрасъла вероятно ще бъдат различни, нови, а и нетрадиционни. Капиталовите разходи са относително малки и строителството ще се финансира главно с европейски пари. КСБ е сериозна организация и нейното мнение се зачита – и при нормотворците, и в правителството, от общините, а и чрез успешна международна интеграция - и от FIEC. Всичките тези неща се дискутираха и дискутират на различните форуми на Камарата. Дискутират се сериозно и задълбочено. Професионално.
Строителите доказаха с работата си, че могат да издигат къщи, молове, спортни зали, да проектират и изграждат магистрали, да слязат под земята и да предават поредните готови трасета на отдавна мечтаното и чакано от поколения столичани метро...
Криза! Наистина. Но оцеляват най-добрите. Честита Нова 2011 година, Строители на съвременна България!