Архив

Новини

Интересът към търговете за АМ „Марица” е сериозен

Общо 52 броя книжа за участие в тръжните процедури за избор на изпълнител и строителен надзор на магистрала „Марица“ са продадени до момента. 33 комплекта са закупени за конкурса за строителството на лот 1 от Оризово до Димитровград
(31,6 км). За лот 2, който ще свързва Димитровград с Харманли
(36,6 км), са продадени 13 комплекта. 6 от документациите са закупени от кандидати за участие в търга за строителен надзор на първия участък, съобщиха от пътната агенция. Конкурсите за строителство на двата участъка от „Марица“ бяха обявени в последните дни на миналата година. Подадените оферти за строител на лот 1 ще бъдат отворени на 11 февруари, а за лот 2 – на 9 март. Около 209 млн. евро се очаква да струва изграждането на магистралата, като 80% от парите са от ОП „Транспорт“, а останала част - от националния бюджет.
Над 51 хиляди винетки за 2011 г. за 3,3
млн. лв. са били продадени от средата на декември до вчера. Над 3300 са обектите в цялата страна, където се предлагат винетки. От тази година стикерите може да се намерят и във всички клонове на „Български пощи“ ЕАД.


Напредък в рехабилитацията на път в област Силистра

Напредва рехабилитацията на общо 14-те километра от път III-235 Главиница–Зафирово в Североизточна България. Пътят е един от основните транспортни коридори, обслужващ общините на територията на Силистренска област и свързващ основните пътища от I и II клас. Обновяването на двете отсечки, в които са разделени ремонтните работи, ще допринесе за комфортното и безопасно придвижване на жителите на целия регион, информират от АПИ.
Първата копка на обекта беше направена на 27 септември
2010 г. Част от дейностите по пътното платно и в обхвата на пътя, предвидени в проекта за рехабилитация, вече са извършени. Изравнителният пласт неплътен асфалтобетон е положен по цялото трасе, с изключение на двете населени места, които пресича пътят. Първият етап от работите по банкетите е завършен за целия участък. Фирмата изпълнител „Пътища и мостове” ЕООД вече започна и полагане на износващия пласт асфалтобетон.
Цялостната рехабилитация на пътя се осъществява благодарение на финансовата подкрепа от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Ангажимент на ГД „Информирани за европейските пътища”, след приключване на пътно-ремонтните дейности, е да замени временните табели, обозначаващи рехабилитираните участъци, с постоянни. Новите билбордове трябва да съдържат информация за стойността на проекта и приноса на ОПРР 2007–2013 г. и Европейския фонд за регионално развитие за осъществяването на рехабилитацията.


АПИ стартира проверки за работата на пътните управления

Със заповед на Управителния съвет на агенция „Пътна инфраструктура” и утвърден двуседмичен план стартира проверка по региони за моментното състояние и текущата готовност на областните пътни управления за работа при зимни условия. Това съобщиха от АПИ. Създадените оперативни групи ще инспектират:
- Изпълнението на оперативните планове на Кризисния щаб и организацията на работа на територията на всички областни пътни управления в страната – поделения на агенция „Пътна инфраструктура”;
- Наличността на инертни материали и състоянието на техниката на фирмите за поддържане;
- GPS системите и осъществяването на контрол от екипите на ОПУ;
- Проверка на важни пътни участъци,  в т.ч. магистрални;
- Организация и взаимодействие с областните администрации, структурите на Гражданска защита и Пътна полиция;
След приключване на проверката оперативните групи ще направят конкретни предложения за оптимизиране на работата на екипите на Агенцията и фирмите по текущ ремонт и зимно поддържане.Ускоряват работата по лот 13

Продължава рехабилитацията на трите пътни отсечки с обща дължина 22,6 км, включени в лот 13 от първия етап на ОПРР. На територията на област Хасково попадат две от отсечките – пътят Дъбовец - разклон Малки Воден и пътят Чирпан–Димитровград. Трасето, свързващо населените места Чифлик-Горна крепост–Стремци–Черноочене е на територията на област Кърджали. Ремонтът на пътните отсечки, включени в лот 13, започна в началото на септември и към момента напредъкът по изпълнените пътни дейности е около една трета.
Рехабилитацията на трасето Дъбовец - разклон Малки Воден има важно значение за осъществяване на връзка на община Ивайловград с общини Маджарово и Любимец. Пътят има връзка с международния път E-80 Калотина–София–Пловдив–Свиленград–Турция и Гърция, и връзка с бъдещия нов граничен пункт Ивайловград–Славеево–Кипринос. Изпълнени са повечето подготвителни и земни работи за участъка, като при наличието на добри метеорологични условия ще се изпълнят и предвидените асфалтови и пътни работи.
Участъкът от пътя Чирпан–Димитровград свързва община Димитровград с общините Чирпан и Симеоновград. Също така прави връзка с път Е-85 Маказа–Хасково–Стара Загора–Русе и по този начин осигурява достъп на населението до външните граници на Република България. Рехабилитираният пътен участък ще осигури връзка с трасето Пловдив–Чирпан–Ст. Загора–Сливен–Бургас и АМ „Тракия” в посока София. За този участък също са изпълнени повечето подготвителни и земни работи.