Архив

Регистрираме подем в инфраструктурните проекти

Г-н Ангелов, какви са перспективите за развитие на строителния сектор и какво се наблюдава в момента?
В областта на инфраструктурните обекти регистрираме бурен подем, като се има предвид, че през последните 6 месеца сме свидетели на ударно усвояване на пари по европейските програми. Ситуацията сега е такава, че парите по тази линия са много, а сроковете кратки, затова трябва да продължим с този темп, даже да ги увеличим. Най-вероятно това ще се случи и можем да очакваме още по-голям обем инвестиции в инфраструктурно строителство. Най-важно е да се работи активно с потенциалните бенефициенти по европейските програми, за да се увеличи процентът на усвояемост. Това важи особено, за общините за които са отделени значителни средства.  

Да очакваме ли такъв бум и в гражданското строителство?

Що се отнася до инвестициите в гражданското строителство – жилищни сгради, офиси, молове, то прогнозите са доста по-резервирани. Тук можем да очакваме много бавно възстановяване, като едва ли ще бъдат стигнати нивата отпреди кризата. Това важи и за обемите и за цените. Освен това има много жилищни и офис сгради, които са готови, но не са реализирани все още на пазара.

Правителството прави ли достатъчно, за да бъдат привлечени чужди инвеститори?
Досега по-скоро не. Продължаваме да сме свидетели на доста административни пречки, което се отразява на външния интерес към строителния бранш. Освен това все още министрите, от които зависи да бъдат анонсирани успешни проекти, в които да се включат и големи чужди инвеститори, предпочитат да имат пълен контрол. Поради това се акцентира върху фирми, които са с преобладаващо държавно участие.

От гледна точка на държавния бюджет отделени ли са повече средства за строителство през тази година спрямо предходната?

Това определено е факт. Даже ако погледнем бюджет 2011 г., ще видим, че в перото за благоустройство и екология има увеличение от над 20 процента. През 2010 година са били заделени 1,98 милиарда лева, а сега - 2,4 милиарда. Вярно, е че, тук са включени и много проекти, като пречиствателни станции например, но във всички най-голям дял има строителството, което означава, че строителните компании ще усвоят голямата част от средствата по това перо на бюджета.