Архив

Новини

Над 3 млн. лв. осигурени за „зелени” работни места

В Националния план за действие по заетостта за 2011 г. са осигурени над 3 млн. лв. за разкриване на „зелени” работни места. Строителството, транспортът, управлението на отпадъците, канализационните услуги, добивната и преработващата промишленост, производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива и др. са секторите, в които ще заработят 2100 лица. Това стана ясно на пресконференция в МТСП с участието на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и министъра на околната среда и водите Нона Караджова.
Първата процедура ще стартира през следващия месец, а работодателите ще могат да получат информация за субсидирането от местните бюра по труда, обясни Младенов. Той допълни, че са предвидени финансиране на трудовото възнаграждение на наетите лица в размер на 240 лв. за период от шест месеца, възнаграждение за основен платен годишен отпуск и разходи за болнични.
Според екоминистъра, ако мярката е успешна, ще бъдат обмислени специални мерки за бъдещото ползване на европейските фондове. „Ще направим преглед за това как е минала мярката и през следващата година ще осигурим по-голямо финансиране, за да могат по-голям брой работодатели и безработни лица да се възползват от нея”, заяви министър Младенов.

Общини ще управляват държавни минерални извори

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова положи подписа си върху първите две решения, с които на община Костенец се предоставят за управление и ползване находищата на минерални води - Костенец и Момин проход. Петте общини – Бургас, Велинград, Димитровград, Свищов и Столична, до момента са подали своите заявления, отнасящи се общо за 14 находища на природните богатства.
До края на януари от МОСВ ще приемат заявленията на общините за безвъзмездното им предоставяне на изворна минерална вода, изключителна държавна собственост, които те ще могат да управляват и ползват за срок от 25 години. Решението на министър Караджова се издава в 14-дневен срок от постъпване на заявлението в министерството.
Общинските съвети са тези, които ще преценяват дали предоставянето за ползване на водите ще бъде възмездно или безвъзмездно, вземайки предвид документацията на органите по водите. Пак те ще определят и тарифите на таксите за водовземане, като средствата от тях ще постъпват в съответната община. Ако в 5-годишен срок от предоставяне на минералните води обаче дадена община не процедира по усвояване на ресурсите, находището ще бъде връщано за управление в съответната басейнова дирекция.
От МОСВ са улеснили процедурата, като са публикували на заглавната си страница списък на находищата на минерални води – изключителна държавна собственост, за които на общините може безвъзмездно да бъде предоставено право за управление и ползване.