Архив

Отвориха офертите за консултант на лотове 16, 18 и 19

Отворени са офертите за избор на изпълнител на консултантска услуга на лотове 16, 18 и 19 по ОП „Регионално развитие“. В агенция „Пътна инфраструктура” имаше 14 фирми, желаещи да работят по лот 16, 13 по проекта на лот 18 и 11 компании за лот 19. Лот 16 включва рехабилитацията на пътя Плевен–Ловеч с обща дължина 10,274 км. Лот 18 включва рехабилитацията на пътя Казачево–Стефаново–Дебнево–Велчево с обща дължина 20,381 км. Лот 19 включва рехабилитация на пътя Дебелец–Плаково–Елена, Елена–Сливен и на пътя Царевец–Свищов, с обща дължина 30,719 км. Ето и кандидатите за трите лота.

Фирми    Лотове

„Експертинвест” АД      16, 18, 19
„Трафиконсулт БГ” ЕООД    16, 18, 19
„Ежис пътища – България” ДЗЗД – „Ежис Рут-Сеторут и Ежис България“ ЕАД    16
„Ежис пътища – България” ДЗЗД    18
„Пътинвестинженеринг” АД    16, 18, 19
„Ен Ар консулт” ООД    16, 18
„Три Ес” ЕООД    16, 18, 19
ДЗЗД „Мизия консулт” – „Рафаилов консулт” ЕООД и „Трансконсулт Инженерингс” ООД    16
ДЗЗД „Мизия консулт”    18
„Пътконсулт 2000” ЕООД    16, 18, 19
„Обединение СЖС - СН” - „СЖС - България“ ЕООД, „СЖС – Чешка република и СНИК“ ЕООД    16
Обединение „СЖС-СН”    18, 19
„Трансконсулт БГ” ООД    16, 18, 19
„Рутекс” ООД    16, 18, 19
Сдружение „Контролс Деомид”    16, 18
„Т7 консулт“ ЕООД    19
Обединение „Софинвест“ ЕООД – „Градиакт консулт” ООД    16, 18, 19