Архив

Европейски фонд ще помогне на 806 работници от строителния сектор на Литва


Европейската комисия одобри искането за помощ от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията на Литва. Комисията ще представи предложение до Европейския парламент и до Съвета на Европа за предоставяне на необходимите бюджетни кредити. Финансирането ще помогне на 806 работници в строителния сектор да си намерят работа. Кредитът е в размер на 1 118 893 евро.
Европейският комисар по заетостта Владимир Шпилда заяви: „Строителният сектор е силно засегнат от финансовата и икономическа криза. Радвам се, че работниците в нашите държави членки могат да се възползват от помощта на глобализацията на Европейския фонд. Убеден съм също така, че всички предприети мерки ще позволят на работниците в строителния сектор да си намерят работа.”
Съкращенията в строителния бранш оказват сериозно въздействие върху равнището на безработицата в Литва, която е една от най-високите в ЕС. Строителният сектор е в особено тежко състояние. Засегнати са много предприятия, свързани със строителния бизнес, което довежда през 2008 г. до сериозна загуба на работни места в страната.
На 806 души този кредит ще помогне да се справят в кризисната ситуация и да намерят нова работа. Програмата предоставя и допълнителни стимули за строителните работници за различно професионално ориентиране.
Според предварителната информация тази помощ ефективно ще помогне на работниците да останат на пазара на труда до пълната му стабилизация. Тя е част от „тайния арсенал” за намиране на по-бързи решения и отговори за изход от икономическата и финансова криза.

Европейската комисия одобри искането за помощ от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията на Литва. Комисията ще представи предложение до Европейския парламент и до Съвета на Европа за предоставяне на необходимите бюджетни кредити. Финансирането ще помогне на 806 работници в строителния сектор да си намерят работа. Кредитът е в размер на 1 118 893 евро. Европейският комисар по заетостта Владимир Шпилда заяви: „Строителният сектор е силно засегнат от финансовата и икономическа криза. Радвам се, че работниците в нашите държави членки могат да се възползват от помощта на глобализацията на Европейския фонд. Убеден съм също така, че всички предприети мерки ще позволят на работниците в строителния сектор да си намерят работа.”Съкращенията в строителния бранш оказват сериозно въздействие върху равнището на безработицата в Литва, която е една от най-високите в ЕС. Строителният сектор е в особено тежко състояние. Засегнати са много предприятия, свързани със строителния бизнес, което довежда през 2008 г. до сериозна загуба на работни места в страната. На 806 души този кредит ще помогне да се справят в кризисната ситуация и да намерят нова работа. Програмата предоставя и допълнителни стимули за строителните работници за различно професионално ориентиране. Според предварителната информация тази помощ ефективно ще помогне на работниците да останат на пазара на труда до пълната му стабилизация. Тя е част от „тайния арсенал” за намиране на по-бързи решения и отговори за изход от икономическата и финансова криза.