Архив

„Топлофикация София” пак става общинска


Кабинетът прие решение за даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в полза на Столичната община на притежаваните от държавата акции от капитала на „Топлофикация София“ ЕАД, съобщиха от правителствената пресслужба. Причините за решението са свързани с това, че дружеството е създадено като общинско предприятие и основната му дейност е топлоснабдяването на населението на столицата. Освен това инфраструктурата на „Топлофикация София“ ЕАД е част от инженерната инфраструктура на столицата. Така от Министерския съвет предлагат акциите на топлофикацията да бъдат прехвърлени с всички активи и пасиви на дружеството след приемане на съответното решение от Столичния общински съвет.

Кабинетът прие решение за даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в полза на Столичната община на притежаваните от държавата акции от капитала на „Топлофикация София“ ЕАД, съобщиха от правителствената пресслужба. Причините за решението са свързани с това, че дружеството е създадено като общинско предприятие и основната му дейност е топлоснабдяването на населението на столицата. Освен това инфраструктурата на „Топлофикация София“ ЕАД е част от инженерната инфраструктура на столицата. Така от Министерския съвет предлагат акциите на топлофикацията да бъдат прехвърлени с всички активи и пасиви на дружеството след приемане на съответното решение от Столичния общински съвет.