Архив

Бюджетът на плюс през април

По предварителни данни приходите през април превишават разходите с 213 млн. лв. и така потвърждават предварителната прогноза за стабилизиране на фискалната позиция през месеца и постигането на положително бюджетно ниво. Информацията за изпълнението на Консолидираната фискална програма ще бъде прецизирана след представяне на месечните отчети за касовото изпълнение на общините и извънбюджетните фондове и сметки. Очакванията на икономическото ведомство за подобрение през април са били оправдани. Надеждата е, че най-трудното от кризата е вече минало. Процедурата за разплащания на фирмите през Българската банка за развитие вече е в ход и това ще даде допълнителен ресурс и тласък за укрепване на икономиката.