Архив

Национален център ограничава неформалната икономика


Oткрит бе Национален център за ограничаване и превенция на неформалната икономика „Икономика на светло”. Проектът е финансиран със средства от ОП „Развитие на човешките ресурси” и се изпълнява от Асоциация на индустриалния капитал в България, като стойността му е 8 902 959 лв. Центърът има 9 регионални звена. Работата в него ще се съсредоточава върху разработването на устойчиви практики за борба със сивата икономика. Както е известно, неформалната икономика спъва бизнеса и увеличава корупцията. Повече от 10 млрд. лв. са годишните загуби от действието на сивия сектор върху икономиката на страната ни, споделиха експерти. Според тях под влиянието на кризата сивата икономика расте и това е провокирало създаването на центъра. Сив сектор има навсякъде, където има икономика, категорични са експертите, които при откриването на центъра обясниха още, че ще бъдат заимствани успешни практики от Канада и Западна Европа за успешната борба със сивия сектор. Стана ясно също така, че центърът ще провежда обучения, консултации, ще има гореща телефонна линия и т.н.
Председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев коментира, че има два вида „посивяване” на икономиката. Единият е източване на данъци и активи, а другият се отнася към укриването им. Именно с укриването на данъците ще се бори центърът.
Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов сподели, че сивият сектор е бич за икономиката. От това страдат и самите хора, които са в нея, защото те не са част от цялостната осигурителна мрежа на страната, каза той. Младенов добави, че търсейки устойчиви решения за превенция върху дейността на неформалния сектор, всеки ще спечели. Министерството ще следи работата на Националния център за ограничаване и превенция на неформалната икономика и заедно ще търсим най-правилните решения за борба със сивия сектор, завърши той.

Oткрит бе Национален център за ограничаване и превенция на неформалната икономика „Икономика на светло”. Проектът е финансиран със средства от ОП „Развитие на човешките ресурси” и се изпълнява от Асоциация на индустриалния капитал в България, като стойността му е 8 902 959 лв. Центърът има 9 регионални звена. Работата в него ще се съсредоточава върху разработването на устойчиви практики за борба със сивата икономика. Както е известно, неформалната икономика спъва бизнеса и увеличава корупцията. Повече от 10 млрд. лв. са годишните загуби от действието на сивия сектор върху икономиката на страната ни, споделиха експерти. Според тях под влиянието на кризата сивата икономика расте и това е провокирало създаването на центъра. Сив сектор има навсякъде, където има икономика, категорични са експертите, които при откриването на центъра обясниха още, че ще бъдат заимствани успешни практики от Канада и Западна Европа за успешната борба със сивия сектор. Стана ясно също така, че центърът ще провежда обучения, консултации, ще има гореща телефонна линия и т.н. Председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев коментира, че има два вида „посивяване” на икономиката. Единият е източване на данъци и активи, а другият се отнася към укриването им. Именно с укриването на данъците ще се бори центърът. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов сподели, че сивият сектор е бич за икономиката. От това страдат и самите хора, които са в нея, защото те не са част от цялостната осигурителна мрежа на страната, каза той. Младенов добави, че търсейки устойчиви решения за превенция върху дейността на неформалния сектор, всеки ще спечели. Министерството ще следи работата на Националния център за ограничаване и превенция на неформалната икономика и заедно ще търсим най-правилните решения за борба със сивия сектор, завърши той.