Архив

Зелената енергия да е поносима за крайния потребител


Нисковъглеродната икономика трябва да бъде така балансирана, че цената на зелената енергия да е поносима за крайния потребител. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) е на финалната права със съставянето на нова енергийна стратегия и закон за ВЕИ. Данните бяха изнесени от Милена Ценова, началник на политическия кабинет в МИЕТ на дискусия за икономиката на нисковъглеродната енергетика, организирана от БСК.
Позицията на министерството е, че трябва да се насърчават инвестициите в новите технологии и че трябва да им се даде база за развитие. Необходим е и точен регламент за строителството на ВЕИ. По последни данни чрез енергийна ефективност ще може да се намалят вредните емисии с 25% в глобален мащаб и също така ще се спре обезлесяването – част от основните причини за промените в климата. Половината енергия, която българите употребяват, идва от централи на въглища, а те са най-големият източник на замърсяване.
На форума се спомена и за т.нар. разпределен ресурс, чрез който цената на електроенергията е най-ниска. Този ресурс се отнася към енергията, която се произвежда и потребява на място, като така се избягват загуби. Експерти обясниха, че за разлика от миналото, когато обща цел е била строителството на големи енергийни централи, със сегашните технологии може да се постигне същият ефект и чрез малки такива.
Таско Ерменков, изпълнителен директор на Агенцията по енергийна ефективност, наблегна на факта, че целта е да се намалят емисиите, но освен това в България цел е и конкурентоспособността. Той сподели, че има голям наплив към проекти за фотоволтаици и вятърна енергия, но липсва интерес към биомасата. Да внимаваме с околната среда, призова той.

Нисковъглеродната икономика трябва да бъде така балансирана, че цената на зелената енергия да е поносима за крайния потребител. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) е на финалната права със съставянето на нова енергийна стратегия и закон за ВЕИ. Данните бяха изнесени от Милена Ценова, началник на политическия кабинет в МИЕТ на дискусия за икономиката на нисковъглеродната енергетика, организирана от БСК. Позицията на министерството е, че трябва да се насърчават инвестициите в новите технологии и че трябва да им се даде база за развитие. Необходим е и точен регламент за строителството на ВЕИ. По последни данни чрез енергийна ефективност ще може да се намалят вредните емисии с 25% в глобален мащаб и също така ще се спре обезлесяването – част от основните причини за промените в климата. Половината енергия, която българите употребяват, идва от централи на въглища, а те са най-големият източник на замърсяване.На форума се спомена и за т.нар. разпределен ресурс, чрез който цената на електроенергията е най-ниска. Този ресурс се отнася към енергията, която се произвежда и потребява на място, като така се избягват загуби. Експерти обясниха, че за разлика от миналото, когато обща цел е била строителството на големи енергийни централи, със сегашните технологии може да се постигне същият ефект и чрез малки такива. Таско Ерменков, изпълнителен директор на Агенцията по енергийна ефективност, наблегна на факта, че целта е да се намалят емисиите, но освен това в България цел е и конкурентоспособността. Той сподели, че има голям наплив към проекти за фотоволтаици и вятърна енергия, но липсва интерес към биомасата. Да внимаваме с околната среда, призова той.