Архив

Българските строители са добре дошли в Ирак


„Нашата идея е чрез провеждането на Българо-иракския бизнес форум през юли да спомогнем за възстановяване на изгубените през последните години търговско-икономически връзки и позиции на българските фирми в Ирак. За съжаление от доста години вече български фирми не работят на територията на нашата държава, което е разбираемо предвид ситуацията в Ирак от 2003 г.
насам”, заяви специално за в. „Строител” инж. Ясин А. Исса – председател на Българо-иракския бизнес форум.
От разговора ни става ясно, че е време да се реагира адекватно и че нашият строителен бранш може да изпълнява мегапроекти в Ирак, така както беше в миналото. Ирак е добър пазар. Нашата страна има много добро име там, познават отлично строителните умения на българите. Има доста проекти, които иракчаните искат да бъдат изпълнени от българи.
Миналата година парламентът на Ирак взе решение да бъдат построени над един милион жилищни единици за иракското население. В Ирак в последните години навлязоха турски фирми и само миналата година делът им беше към 8 млрд. долара, а след посещението на министър-председателя на Турция т.г. делът на турските строители се очаква да надхвърли 15 млрд. долара, коментира инж. Исса.
„Имаме проект за строителство на летище в Кербала, академичен град с 1200 къщи, проекти и перспективи за строеж на жилищни комплекси за специалистите от нефтения бранш. Нашето желание е тези и подобни информации да стигнат и до българските фирми, които да знаят, че настана времето те да не се страхуват да работят в Ирак”, допълни иракският инженер.
Има доста проекти в спокойните региони на страната, където вече трета година няма атентати и там вървят сериозни възстановителни работи и държавата Ирак оказва всякакво съдействие. Българските строителни мениджъри трябва да знаят, че в страната има достатъчно квалифицирана работна ръка, за която сега все още няма достатъчно работа. А законодателството на Ирак създава достатъчно добър климат за инвестиции и работа,
През последните две-три години много европейски фирми от Германия, Чехия, Унгария, Русия, Англия и Полша са се включили активно в тази сериозна програма за възстановяване. Те участват или като директни изпълнители, или като подизпълнители на големи проекти, например проектите за възстановяване на нефтени кладенци или при нови сондажи. В България има специалисти в този бизнес. За отбелязване е, че цялото оборудване – тръби, химикали, строително оборудване, техника и т.н., всичко се внася от Европа. Не е точно схващането, че в Ирак всичко става само след американска благословия, твърди инж. Исса. Американските фирми по възстановяването на Ирак са много по-малко, отколкото европейските и китайските например. Българските фирми имат съвсем реален шанс да се включат в търговете за държавни поръчки. Българо-иракският бизнес форум може да съдейства в това отношение, още повече че Ирак наистина е изградил една грамотна администрация в съответните министерства, които също могат да бъдат в помощ на българските строителни предприемачи.
Повече информация на е-mail: mdtrading@abv.bg и на d.zayakov@risksolution.org