Архив

Повишава се броят на ипотечните кредити

Ипотечните кредити за май месец са се повишили с 8% в сравнение с април. Това е в резултат от активността на банките и клиентите. Средният размер на кредита е спаднал, от една страна, в резултат на по-ниските цени на жилищата, а от друга – на по-големия дял, който малките областни центрове заемат в статистиката. Очакванията ни са през следващите месеци ипотечни кредити да се теглят предимно за имоти, договорени на по-ниска от средната за района и типа жилище цена, сподели Тихомир Тошев, изп. директор на „КредитЦентър”. По думите му стана ясно, че по-ниската цена е гаранция за запазване на стойността на обезпечението и ако се случи така, че купувачът изпита затруднение при изплащането на кредита, то той ще може бързо да продаде имота, без да търпи загуби. Добра новина е и повишаващата се ликвидност на пазара на жилищни имоти, сподели Тошев. Това ще успокои купувачите, които се нуждаят от външно финансиране.
През месец май се появиха предложения за до 100% финансиране, но до сделки при тези условия се достига трудно. Желанието на клиентите да получат пълната сума най-често е нереалистично с оглед на техните текущи доходи и стойността на имота, който купуват. Освен правилно съобразяване на бюджета и сигурността на работното място, за определяне на процента финансиране ключова остава стойността на имота, неговата локация, качеството на строителство и текущото му състояние.
По данни на „КредитЦентър” през май 18% от клиентите са успели да договорят цена, по-ниска от цената, определена от независим оценител. Това най-често се среща при тези имоти, които са били закупени с инвестиционна цел и сега собствениците имат нужда от пари в брой в кратки срокове. Договорената по-ниска цена обаче не е гаранция, че имотът е подходящ за всеки клиент. С все по-голяма сила днес важат правилата за изчисляване и правилно определяне на възможностите на едно домакинство да обслужва кредит, коментират от институцията. Тихомир Тошев съветва клиентите, когато пристъпват към теглене на кредит, да бъдат сигурни, че имат: добър имот, изгодна цена, сума за вноската, която не надвишава 40% от месечните доходи. Освен това той съветва да бъде отделена сума, равна на минимум 3 месечни вноски на депозит в банка. Това е една допълнителна защита, която при някакъв проблем – загуба на работа, нередовно изплащане на заплатата или друго, ще ви даде няколко месеца спокойствие, докато намерите изход от ситуацията, допълни Тошев.
В столицата средният размер на изтеглените ипотечни кредити е 41 950 евро, което представлява понижение спрямо април с малко над 1000 евро. Спад в средния размер бележи и морската ни столица Варна, където тази стойност е 37 750 евро. В Пловдив средният размер на ипотечните кредити е с най-ниска стойност – 26 620, а в Бургас – 32 280, като 10% от изтеглените в града кредити са в българска валута. Хората на възраст между 26 и 35 години пък представляват над 50% от всички кредитополучатели.