Архив

2,5 пъти са се увеличили фирмите във фалит за година

Със 141% се е увеличил броят на българските фирми в открита процедура по несъстоятелност за деветте месеца на миналата година спрямо година по-рано. Тенденцията е те да нарастват лавинообразно. Това сочат данните на Международната компания за управление на кредитния риск „Кофас – България”.Бумът на новообразуваните дела е в София и Варна, като в морската столица само за първите месеци на тази година откритите процедури са колкото за цялата 2009 г., заяви председателят на варненския окръжен съд Ванухи Аракелян. Според нея двата града се характеризират с бурно икономическо развитие, а кризата засяга основно сектори като строителство и услуги.
Фирмите твърдят, че изпитват дефицит на оборотни средства, което им пречи да обслужват текущите си задължения към банки и други финансови институции. Следващото ново рефинансиране отново със заеми води до трайно нарастване и задълбочаване на кредитната задлъжнялост.
Тенденцията е изключително тревожна, защото се съчетава с основните симптоми на кризата – спад в търсенето и свито потребление. Отражението им върху фирмите е спиране или изключително свиване на дейността, а оттам и намалени приходи, което не позволява събиране на вземанията или обслужване на кредитните задължения. Това пък води до започване на действия по принудително изпълнение.