Архив

1 млрд. лв. за втори и трети клас пътища

Предвиждат се около 1 млрд. лв. за следващия програмен период 2014 - 2020 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” за рехабилитация на пътища от втори и трети клас. Това заяви по време на пресконференция членът на Управителния съвет на агенция „Пътна инфраструктура” Лазаринка Стоичкова. „За настоящия период бяха заложени 500 млн. лв., а планираме за следващия те да се удвоят”, допълни тя.
„Започнахме планирането на 2014 - 2020 г. и визията ни тук ще бъде по-различна от досегашната. Целта ни е да акцентираме върху цели пътни направления, които са взаимно свързани, а не на отделни отсечки. Така ще се създаде максимално удобство при пътуване на гражданите”, обясни председателят на УС на АПИ инж. Лазар Лазаров. „Въпреки мнението, че пътната агенция и държавата се занимават основно с големи инфраструктурни проекти - магистралите и скоростните пътища, ние работим и за рехабилитация на пътища от по-нисък клас – втори и трети. По ОП „Регионално развитие” приключихме успешно първия етап”, допълни той.
В момента тече строителството по втория етап, а в третия е включен единствено лот 31 – южната дъга на Софийския околовръстен път. Общата дължина на рехабилитираните участъци и на тези, които предстои да бъдат рехабилитирани, е около 615 км.
„От близо 500 млн. лв. по ОПРР за периода 2007 - 2013 г. успяхме да спестим 160 млн. лв. Те ще бъдат вложени в четвъртия етап на програмата”, добави той. Ще бъдат включени около 200 км пътища, чието строителство ще започне през новия строителен сезон. „През зимните месеци на 2011 - 2012 г. ще проведем тръжните процедури за тях”, посочи председателят на УС на АПИ. Приоритетно ще бъде и използването на рециклирани материали при строителството на пътища, съгласно подготвяната наредба от Министерството на околната среда и водите.

В част от техническата документация на някои от обектите е заложено използването на т.нар. студено рециклиране. При него специална машина – рециклатор, може да обработи около 5000 кв. м на ден. Съгласно технологията старата асфалтова настилка с част от основния пласт се раздробяват, пулверизират и смесват с добавка на свързващи вещества. Новата хомогенна смес служи за основа с по-високи якостни качества, а върху нея се полага новото асфалтово покритие.
Този метод на работа позволява да се влагат материали, които са били използвани при самото изграждане на конструкцията на пътя. Студеното рециклиране води до подобряване на енергийната и екологичната ефективност на строителството чрез намаляване на строителните операции с голяма енергоемкост и опазване на природните ресурси.
„Нина Чапанова е новият оперативен директор на ОП „Регионално развитие” в агенция „Пътна инфраструктура”, съобщи Лазаринка Стоичкова. Чапанова ще отговаря за планирането на програмен период 2014 - 2020 г.
До края на годината в агенция „Пътна инфраструктура” ще се създаде обща информационна система за свързване на деловодната й система с тези на Министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на транспорта, информационните технологии и съобщенията. По този начин документацията ще бъде обменяна изцяло по електронен път. Ще се въведе и т.нар. достъп на едно гише. „Гражданите, които желаят съответната услуга – вътрешни и външни потребители, - ще могат през интернет да подават документите си и да ги получават обратно също по електронен път”, обясни Лазаринка Стоичкова.
Освен това ще кандидатстваме за създаването на мащабна географска информационна система (ГИС). Това ще се случи догодина, в момента изготвяме апликационната форма за кандидатстване за финансиране по ОП „Транспорт”. В проекта ще участва и Централният институт по пътищата. ГИС системата ще облек­ чи работата на АПИ, тъй като ще съдържа структурирани данни в електронен вид. Прогнозната стойност на проекта е 6-8 млн. лв.