Архив

Нови 6 млн. лева по ПРСР за строежи на читалища и стадиони

Фонд „Земеделие” одобри нови 6 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони, заявиха от институцията.
Субсидиите са по 9 проектни предложения по публичните мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на селата”.
Част от одобрените инвестиции ще стимулират културния и социалния живот на селата чрез реконструкция и обновяване на читалища. С друга част от помощта ще бъде реконструиран стадион. Одобрение получи и проектно предложение за ремонт на манастирска църква и на битови сгради към манастирски комплекс.
По мярка 321 максималната стойност на проект, за който кандидатства юридическо лице с нестопанска цел, като читалище например, е левовата равностойност на 500 000 евро – одобряват се до 70% от разходите. За кандидатстващи общини максималният размер на проектите е до 10 млн. евро, като се одобряват до 100% от разходите.
По мярка 322 единствената разлика е в максималния размер на проектите на общините – до 3 млн. евро. И тук се изплащат до 100% от разходите. За читалища проектите са до 500 000 евро със 70% одобрени разходи.
От началото на прилагането на Програмата за развитие на селските райони досега са сключени над 440 договора по мерки 321 и 322, с обща стойност на средствата почти
1 млрд. лева.