Архив

Опитът ни с JEREMIE е ценен за всички страни в ЕС

България предлага най-широк спектър от инструменти за финансиране на малки и средни предприятия в рамките на инициативата JEREMIE със съществен превес на рисковото финансиране. Страната ни въведе в практиката новите правила най-бързо след одобряването на стратегията за тях от страна на ЕИФ. В рамките на JEREMIE у нас са структурирани четири типа фондове за рисков капитал, плюс гаранционен фонд, които покриват нуждата от финансиране на малки и средни предприятия през целия цикъл на развитието им.
Този опит се оказа изключително ценен и за други държави в Европейския съюз, като Полша, Чехия, Словакия, Румъния, Германия, Сърбия, Хърватия, Латвия и Унгария, които живо се интересуваха от българския опит по време на годишната конференция на оперативните програми „Конкурентоспособност” в Будапеща.
Във форума участват заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов и съветникът по европейски програми в МИЕТ Жулиета Хубенова.
Усвояването на средствата по оперативните програми през настоящия програмен период и плановете за бъдещия бяха в основата на дискусиите по време на конференцията.
„Чрез използването на револвиращи инструменти постигаме едновременно два важни ефекта – покриваме нуждите на бизнеса от това финансиране, от което той има необходимост в момента, и осигуряваме многократно по-голям ресурс за компаниите от средствата по оперативната програма”, каза Евгени Ангелов. По неговите думи този ефект е възможен благодарение на револвирането на средствата и привличането на частни капитали в рисковите фондове.
Разпределението на средствата през следващия програмен период също бе в центъра на дискусиите по време на конференцията. Дебатите се водиха около това какъв процент от брутния вътрешен продукт на всяка държава да бъде европейското финансиране и дали този процент да е еднакъв за всички. Българската позиция, защитена от заместник-министър Ангелов, е по-бедните икономики, каквато е и България, да получат по-висок процент спрямо своя БВП. „Това е необходима предпоставка, за да се преодолее неравенството в развитието на отделните региони на ЕС, каквато е и една от основните цели на оперативните програми”, подчерта зам.-министър Ангелов.
Традиционната вече годишна среща е организирана от Унгарския център за икономическо развитие и Европейската комисия и се провежда под патронажа на полското председателство на ЕС. В откриването на форума участваха заместник генералният директор на Генерална дирекция „Регионално развитие” в ЕК Нормундс Попенс, министърът на националното развитие на Унгария Тамаш Фелеги, заместник-министърът на регионалното развитие на Полша Ивона Вендел и заместник-министър Ангелов.