Архив

Стартира фонд за достойни условия на труд

В България ще стартира Фондът за достойни условия на труд и тристранен диалог по линия на Норвежкия финансов механизъм 2009-2012 г., който обхваща 12 страни бенефициенти.
Финансирането е предназначено за индивидуални проектни предложения, които са ориентирани към постигане на два основни резултата. Първият е подобрени структури и практики на социалния и на тристранния диалог, а вторият - по-добро разбиране на ползите от достойните условия на труд.
Допустимите кандидати са социални партньори, публични власти и организации на публични власти, учредени като юридически лица в страните бенефициенти и в Норвегия, чиято основна дейност е свързана с условията на труд и/или тристранното сътрудничество.
Понятието „социален партньор” означава организации, които представляват работодатели и служители. Юридически лица на национално, регионално и местно ниво са допустими кандидати.
Сумата, която ще бъде предоставена на България по линия на Фонда, е 480 000 евро. Минималният размер на индивидуалния грант е 20 000 евро, а максималният - 200 000 евро.