Архив

Близо 3 милиарда лева одобрени по ОП „Транспорт”

Одобрената безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Транспорт” към днешна дата е 2 828 816 093 лева. Това представлява над 70% от бюджета на програмата, съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
На бенефициентите са изплатени повече от 722 млн. лв., а анализите показват, че до края на годината тази сума ще нарасне на над 1 млрд. лв.
Справка на вестник „Строител” показа, че само за последния месец бенефициентите по програмата са получили финансиране на стойност нови 50 млн. лв., а изпълнението се е качило с над 1% - от 17,25 в края на септември до 18,42% в края на октомври.
Според данни на транспортното ведомство в процес на изпълнение са десет инфраструктурни проекта, които са включени в обхвата на програмата.
По първия приоритет - за развитие на железопътната инфраструктура, са сключени общо шест договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за над 1,174 млрд. лв., което представлява над 90% от бюджета на оста. На бенефициентите са изплатени над 232 млн. лв. С тези средства се реализират проектите за рехабилитацията на железопътната инфраструктура по линията Пловдив - Бургас и модернизацията на участъка Септември - Пловдив.
В процес на изпълнение е и проектът за електрификация и реконструкция на железопътната линия Свиленград - турска граница. По проекта вече са изградени над 14 км жп линия, което е 75% изпълнение.
Разширението на софийското метро в участъка от „Обеля” до „Надежда” и от „Младост” до „Цариградско шосе” също се финансира по първа приоритетна ос. Бенефициентът „Метрополитен” ЕАД е сключил договори за строителство и надзор по проекта, като физическото изпълнение е над 75%. Също така е сключен и договор за доставка на 18 нови метровлакове на стойност почти 154 млн. лв.   Проектът се изпълнява в срок, като дори се очаква предсрочно приключване на лот 2 „Младост” – „Цариградско шосе” в края на април 2012 г.
За развитието на пътната инфраструктура (втори приоритет) са сключени шест договора на обща стойност над 1,196 млрд. лв., или около 65% от бюджета на оста. На бенефициента агенция „Пътна инфраструктура” са изплатени над 220 млн. лв.
В процес на изпълнение са проектите за АМ „Струма”, АМ „Марица”, отсечката „Кърджали – Подкова” и връзката между Софийския околовръстен път с АМ „Хемус”.
Продължава строителството и на АМ „Тракия”, като към днешна дата е достигнат напредък от 53% по лот 2 „Стара Загора - Нова Загора”, 56% по лот 3 „Нова Загора - Ямбол” и 41% по лот 4 „Ямбол - Карнобат”, уточняват от Министерството на транспорта. Проверките на ведомството показват, че строителството се изпълнява в срок и при спазване на стандартите за добро качество. Очакванията са предсрочно до юли 2012 г. да бъде изградена основната част от трасето.
По третия приоритет, по който се финансират проекти за подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари, са сключени два договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Транспорт”. Те са на обща стойност почти 363 млн. лв., което представлява около 85% от бюджета на оста. На бенефициентите са изплатени над 250 млн. лв.
На практика доброто финансово изпълнение на този приоритет се дължи на успешното реализиране на I етап от проекта за разширение на софийското метро „Пътен възел „Надежда” - Централна жп гара - пл. „Света Неделя” - бул. „Черни връх”. Той се изпълнява в срок и физическото и финансовото му изпълнение е около 75%.
В края на август бе приключена работата по прокопаване на тунелните участъци. В момента се извършват дейности по полагането на релсовия път и монтажа на инсталациите и системите. До края на годината ще бъдат напълно завършени четири метростанции, а останалите три - конструктивно завършени.
Към днешна дата по четвъртия приоритет на ОП „Транспорт” има сключен един договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност около 35 млн. лв., с които се реализира проектът „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС”.

Третият лъч на метрото със спирка на НБУ

Последният вариант на третия лъч на метрото ще стига до Нов български университет. Трасето ще минава през булевардите „Владимир Вазов”, „Евлоги Георгиев”, Орлов мост, НДК, Медицинска академия, кварталите „Красно село” и „Овча купел” и ще прави връзка с жп линията София - Перник. То бе избрано сред пет варианта, но също претърпя корекции. Трасето ще обслужва кварталите „Овча купел-1” и „Овча купел-2”.
Дължината на новия метродиаметър е 15,5 км, от които 8,4 км ще са открити участъци. То ще има 18 станции и ще може да вози по 162 000 души на ден. Третият лъч ще има връзка с първата и втората линия, а строителството му ще струва 720 млн. евро. Проектът за строеж трябва да е готов до края на 2013 г., за да бъде включен в новия програмен период 2014 - 2020 г.
Той ще бъде разработен от чешката фирма „Метропроект”, която спечели конкурса.