Архив

Лошите кредити с нов рекорд от 14,45%

Лошите кредити продължават да се увеличават, отчитат от БНБ, но в същото време банките явно стават много по-стабилни, реализирайки рекордни печалби през третото тримесечие на годината.
Делът на кредитите и вземанията с просрочие над 90 дни в края на септември 2011 г. е 14,45%, по данни на БНБ, и това е нова рекордна стойност, след като в края на юни делът им беше 13,53%. Банките обаче заделиха обезценки за над 3,5 млн. лв. в последните 4 години и постепенно абсорбират ефекта от лошите кредити.
Моментът на равновесие и обръщане на тенденцията изглежда вече настъпва, защото въпреки покачването на лошите кредити печалбата на банките се увеличава с 1,7% на годишна база до 484,5 млн. лв. за деветмесечието на 2011 г. През третото тримесечие тя нараства с 36,4% на годишна база до 169,5 млн. лв., а само за септември ръстът е 227% на годишна база до 45,8 млн. лв.
Причината за силния ръст на печалбата през септември е именно спадът с 28,3% на годишна база до 109 млн. лв. на дела на обезценките на кредити и вземания. Намалението в абсолютна стойност е с 43 млн. лв. За деветмесечието на 2011 г. обезценките са за 953 млн. лв., като увеличението на годишна база е всъщност едва 0,61%.
Така през септември 2011 г., освен рекорден дял на лошите кредити, банковата система отчита и рекорден размер на активите от 76,5 млрд. лв. при ръст на годишна база със 7,9% и на месечна с 1%. За последните 12 месеца активите на банковата ни система се увеличават с 8%. В абсолютна стойност увеличението е с 4,33 млрд. лв., от които 1,5 млрд. в последните 3 месеца.
Най-голям напредък по отношение на активите отчитат Уникредит Булбанк, Корпоративна търговска банка (КТБ) и Първа инвестиционна банка (ПИБ). Уникредит Булбанк е добавила активи за 606 млн. лв. между 1 юли и 30 септември 2011 г. и към края на периода активите й достигат рекордните 12,09 млрд. лв. За последните 12 месеца увеличението им е с 898 млн. лв., като банката е на трето място по ръст.
КТБ е увеличила активите си с 552 млн. лв. през лятото до 3,8 млрд. лв. към 30 септември 2011 г. Банката е първа по ръст на активите за последните 12 месеца, като повишението е с 1,49 млрд. лв., или с 65%.
ПИБ е добавила 322 млн. лв. през лятото и 1,05 млрд. лв. за последните 12 месеца и вече има активи за 5,8 млрд. лв. Първа инвестиционна банка е почти изравнена по активи с Юробанк И Еф Джи България (5,86 млрд. лв. към 30 септември 2011 г.) и близо до Райфайзенбанк България (6,45 млрд. лв.) и ОББ (6,98 млрд. лв.).
Юробанк и Алфа банк се сляха в Гърция и ако двете банки се слеят и у нас, активите им ще достигнат 7,87 млрд. лв. по данни към 30 септември 2011 г.
Активите на петте банки с гръцки капитали у нас (ОББ, Юробанк, Алфа банк, Пиреос и Емпорики) намаляват с 210 млн. лв. през третото тримесечие на 2011 г. и с 1,55 млрд. за последните 12 месеца до 19,07 млрд. лв. към 30 септември 2011 г. Така делът им в активите на българската банкова система спадна до 24,94% от 25,71% към 30 юни 2011 г.

Боряна Пенчева:

Българските банки са стабилни

В средата на ноември се очаква Гърция да получи шестия транш от договорената програма с МВФ и ЕС от 8 млрд. евро. Траншът обаче може да бъде спрян до 4 декември, когато се очаква там да има референдум. До края на годината ще бъде подготвена и дългосрочната програма за Гърция, така че смятаме, че тя няма да обяви фалит. Това прогнозира заместник-министърът на финансите Боряна Пенчева, която увери още, че българските банки са стабилни. В България има постоянни изисквания за поддържане на висока капиталова адекватност на банките и в момента тя е над 15%. Това важи и за клоновете на гръцките банки у нас. Банките в България имат както капитал, така и достатъчно ликвидност и ръст на депозитите в последно време. Боряна Пенчева бе категорична, че създавайки резерви, банките трябва да гарантират и способността си за кредитиране на реалния сектор, за да няма предпоставки за забавяне на кредитирането и на
растежа.