Архив

МОСВ каза „да” на екооценката за Бургас – Александруполис

Министерството на околната среда и водите направи екооценката си за проекта Бургас - Александруполис, като каза „да”. Става дума за качеството на документацията по ОВОС за инвестиционното предложение: „Нефтопровод за суров нефт Бургас – Александруполис” за участъка от нефтопровода на българска територия. Оценката на компетентния орган е, че в представената документация по ОВОС са анализирани рисковете за околната среда, които Висшият експертен екологичен съвет  трябва да има предвид при вземането на решение дали да се осъществява проектът в България.
В резултат на тази оценка може да се пристъпи към продължаване на процедурата по ОВОС - организиране на срещи за обществено обсъждане със засегнатите общини и кметства на българска територия, което е задължение на възложителя. МОСВ изпрати писмо до възложителя „Транс Болкан Пайплайн Б.В. – клон България” с указания за по-нататъшния ход на процедурата.
Проектът вече има одобрена оценка за съвместимост с екомрежата „Натура 2000”, през част от чиито територии ще минава трасето. ОВОС-ът обаче бе връщан три пъти за допълване на алтернативния вариант за разтоварване на танкерите с петрол преди прекачването на суровината в тръбопровода. МОСВ поиска да й се предложи и вариант за разтоварване на пристанище, тъй като много от местните жители се притесняват, че съоръжението ще окаже вредно влияние и на околната среда, и на туризма.