Архив

Само 1 млрд. евро чужди инвестиции през 2011 г.

Преките чуждестранни инвестиции в България за 2011 г. ще бъдат само с 37,5% по-малко спрямо предходната година, ако се сбъднат оптимистичните прогнози на Българската агенция за инвестиции. Според шефа на БАИ Борислав Стефанов очакванията са през последните два месеца на годината размерът на ПЧИ да се увеличи с 400-500 млн. евро и да достигнат 1 млрд. евро в края на годината. Като се има предвид, че през 2010 г. бяха 1,6 млрд. евро, то спадът за тази ще бъде минимум с 37,5%.
Стефанов уточни, че прогнозата е с доза условност, тъй като към момента има официални данни за размера на ПЧИ само за осемте месеца на годината. Според тези данни за периода януари - август чуждите инвестиции са 225,6 млн. евро, докато за същия период на миналата година те са били 926,5 млн.
От друга страна обаче последните два месеца на годината са „традиционно силни“ за инвестиции, отбеляза шефът на БАИ. Ако се имат предвид данните за края на миналата година, то и тази би могло да се очакват за последните два месеца (поне) 400 - 500 млн. евро чуждестранни инвестиции.
В същото време, по предварителни данни на центъра за икономическо развитие, преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), влезли в страната през периода януари - август 2011 г., са 225,6 млн. евро (0,6% от БВП), или едва една четвърт от привлечените през същия период на 2010 г. 926,5 млн. евро (2,6% от БВП.)
Към посоченото за осемте месеца скромно число на ПЧИ би трябвало да се добавят и получените от приватизацията на „Булгартабак Холдинг“ 100 млн. евро, както и постъпленията от някои други сделки, допълни Борислав Стефанов.
Като една от основните причини за продължаващия и през
2011 г. спад на ПЧИ той посочи големия размер на заемите, които дъщерни дружества връщат на компаниите майки в чужбина. По думите на Стефанов за последните 10 години сега за първи път размерът на върнатите заеми превишава този на взетите.
За осемте месеца на годината върнатите заеми от дъщерните компании възлизат на 1,885 млрд. евро, а взетите – 1,675 млрд. евро, т.е. отрицателният баланс е над 200 млн. евро.