Архив

УАСГ раздаде годишните награди

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) награди за пореден път своите най-добри дипломанти в конкурса „Дипломна работа на годината”. Събитието се проведе с подкрепата на Камарата на строителите в България (КСБ) и с медийното партньорство на в. „Строител”. Официален гост беше председателят на парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта Огнян Стоичков. В ежегодния конкурс, организиран от Строителния факултет, се състезаваха дипломанти от двете конструктивни катедри „Метални, дървени и пластмасови конструкции” и „Масивни конструкции”.
Първата награда в раздел „Стомана, дърво, пластмаси, текстилни мембрани или комбинация от тях с ограничено използване на стоманобетон” беше връчена на Илиян Манолов от Огнян Стоичков за темата „Конструкция и анализ на динамичното поведение в експлоатационно състояние на пешеходна връзка над пътен възел в София”. Първото отличие при „Стоманобетонни конструкции” получи Христо Христодулов за темата „Проект на търговско-административен център в град Пловдив”.
„Вашата инвестиция в образование се връща и е гарантиран входен билет към трудовата ви реализация. Това е най-важното, защото вие сте тези, без които не можем. Знаете, че един от приоритетите на правителството е именно инфраструктурата и следователно  вие имате гарантиран трудов пазар. Пожелавам ви един от вас да бъде следващият Кольо Фичето на България”, обърна се Огнян Стоичков към наградените дипломанти и техните колеги.

Вторите награди в двете категории връчи изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков. 
В раздел „Стомана, дърво, пластмаси, текстилни мембрани или комбинация от тях с ограничено използване на стоманобетон” отличията бяха две и отидоха при Таньо Танев за разработка на тема „Проект на стоманена носеща конструкция на многоетажна офис сграда” и при Тодор Папучаров за темата „Проектиране на 16-етажна сграда със стоманен носещ скелет”.
Втора награда в раздел „Стоманобетонни конструкции” беше за Борис Маринов за „Многофункционална сграда в София”.
Третото отличие даде ректорът на УАСГ доц. д-р инж. Добрин Денев. В раздел „Стоманобетонни конструкции” наградата взе Таня Чардашева. Освен грамоти и плакети отличените студенти получиха и парични награди, осигурени от КСБ.
Ректорът поздрави дипломантите, като ги увери, че кадрите на висшето училище се нареждат на първите места сред строителите на съвременна България. „За мен е особена чест да присъствам и да кажа високо и ясно, че има един университет в тази страна, който не приема какви да е студенти, който ги подготвя както трябва и не продава дипломи. Смятам, че можем много повече – ние сме тези, които даваме доброто име на строителната гилдия, и тези, с които нашата страна се гордее. Аз съм убеден, че можем да дадем сърце и душа, нашето вдъхновение и знание на тези, които идват след нас, и вярвам искрено, че те ще ни надминат”, допълни още ректорът в официалното си поздравление към завършващите.
На тържеството бяха връчени и поощрителни награди. Грамотите в категория „Стомана, дърво, пластмаси, текстилни мембрани или комбинация от тях с ограничено използване на стоманобетон” даде ръководителят на катедрата и председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС доц. д-р инж. Георги Линков. Отличията бяха присъдени на Димитър Василев за темата „Проект на стоманена конструкция на шестетажна офис сграда” и на Йордан Шулев за „Проектиране на стоманена носеща конструкция на административна сграда на Столичната община”. Доц. Линков сподели с гостите, че конкурсът е сбъдната негова мечта, но за да стане мечтата пълна, трябва да мине още една година. „Конкурсът беше синтезиран като идея в нашата катедра, след това благодарение подкрепата на ръководството на Строителния факултет той премина на ниво факултет. И ако догодина с помощта на КСБ и медийния партньор в. „Строител” конкурсът стане национален между всички университети, които готвят кадри за отрасъл строителство, тогава мечтата ми ще е изцяло изпълнена. И всички ще си премерим силите. А като виждам светлите погледи в аудиторията тук – няма съмнение, че до голяма степен битката е спечелена. Благодаря на всички дипломанти, че набраха смелостта и куража, след като защитиха своите дипломни работи, да напишат заявлението за участие в конкурса. Това е израз на хъс, на воля. Нека правите тази стъпка през целия си професионален път. Подготовката, която сте получили тук, ви позволява да преборите всеки един. Ако не ми вярвате, мисля, че много скоро животът ще ви предостави възможността да се убедите, че това е така”, обърна се към младите строители доц. Линков.
Останалите награди в раздел „Стоманобетонни конструкции” връчи проф. д-р инж. Тодор Бараков, ръководител на катедра „Масивни конструкции”. По думите му награждаването е знаменателно събитие за инженерите, които тепърва влизат в строителната практика. Той разказа как преди няколко години при посещенията му в Германия, където е специализирал, всеки път е бил посрещан на летището от свой студент – Борислав от Видин. Когато го попитал защо винаги го посреща, бившият възпитаник на УАСГ отговорил: „Защото ни дадохте прекрасна възможност ние в Германия, в най-развитата икономика в Европа, да се гордеем, че сме завършили УАСГ. Защото нас ни търсят много повече от колегите, завършили в Германия”. „В моя некъс проектантски живот съм имал възможността да работя всичко, така че и вие ще я имате. Онези колеги, които са заели четвърто, пето и шесто място, също заслужават да бъдат в редиците на първите и може би животът ще покаже къде е тяхното място”, допълни още проф. Бараков, преди да връчи отличията. Четвъртата награда получи Кремена Кънчева за темата „Проект на пътен мост по линията на трамвай № 3 в Париж по Еврокод”, петата - Адриана Таскова за „Проект на 26-етажен търговски център по Еврокод” и последната отиде при Мартин Томов за темата „Сеизмичен анализ и проект на висока жилищна сграда по Еврокод”.

Доц. д-р инж. Димитър Димитров, зам.-декан на Строителния факултет:

Искаме конкурсът да стане национален

Доц. д-р инж. Димитър Димитров е роден през 1959 г., завършил е УАСГ със специалност ПГС. През 1999 г. защитава докторантура и от 2002 г. е доцент. От 2008 г. е заместник-декан на Строителния факултет. Работил е в Копенхаген по мостовете от проекта „Високоскоростна жп линия в Тайван”.

Доц. Димитров, разкажете за най-интересните проекти, участвали в конкурса за дипломна работа през годините.
В последно време се засили интересът към небостъргачи или поне доста високи сгради. Всяка година има поне по 2 - 3 такива дипломни работи, и най-вече в катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции”. Други проекти, които ме впечатлиха, бяха хангар за самолети, многоетажен паркинг за автомобили, обществени и административни сгради. В раздел „Стоманобетонни конструкции” имаше освен ново строителство и реконструкция и усилване на съществуващи сгради. Студентите прилагат и европейските стандарти - еврокодовете, и българските норми. Има проекти на обекти, изпълнени по света – в Канада, лондонската сграда, известна като „яйцето”. Студентите дават свое решение за конструкцията на тези сгради.

Каква е мотивацията на дипломантите да участват?
Не е толкова финансовата, колкото това, че разработват проект, свързан с практиката. Това сложно и първо за тях задание им дава вътрешното убеждение, че могат да се справят с професионалните си задачи на ниво. Не всеки обаче може да участва в конкурса. В него се допускат студенти, които са получили оценка минимум 5 на защитата на дипломните си работи. Тази година от общо 45 разработени проекта в катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции” 17 получиха високи оценки.
По-малък е броят в категория „Стоманобетонни конструкции”, съотнесен към броя на дипломантите – те са 97 и от тях има само осем участници в конкурса. Ако догодина направим по-голяма реклама на конкурса, смятам, че ще имаме повече участници.

От катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции” конкурсът се разраства до факултетен. Имате ли планове да го развиете още?
Имаме идея да стане междууниверситетски – не само за УАСГ, но и за останалите висши училища, където се разработват конструктивни проекти. Засега не сме обсъждали идеята с тях, но догодина най-малко може да разширим конкурса в университета. Биха могли да се включат дипломантите и от Факултета по транспортно строителство. Тази година успяхме да осъществим събитието благодарение на КСБ, която е главен партньор за провеждането на конкурса и на в. „Строител“, който е медиен партньор.

Какви са критериите за оценка на проектите и какви грешки допускат най-често дипломантите?
Дипломните работи се оценяват и по това дали сградата може да бъде реализирана, какъв е избраният модел, адекватен ли е, спазено ли е заданието, пълни ли са конструктивните планове. Най-честите грешки, които допускат дипломантите, са в конструирането, в модела. Особено при металните конструкции имаше проекти, които не бяха класирани заради детайлирането на възлите, липсващи връзки. Има ситуации, когато в дипломна работа трябва да се разгледа даден проблем, но той е пренебрегнат. Например фундирането – в градски условия това се прави на голяма дълбочина и това значи, че трябва да се обърне внимание на укрепването. Не може в дипломна работа да има три подземни етажа и студентът да не се е сетил, че има съседна сграда и тя може да падне.