Архив

Създаваме „интелигентна“ индустрия чрез иновации

Новите „умни” открития и възникващите технологии с вградена интелигентност, както и онези умения, които ще са необходими на бизнеса и институциите за техния успех при изграждането на една по-интелигентна икономика, бяха акцентите в конференция „Индустрия и иновации – 2011 г.” Това е второ издание на форума, който се утвърди като платформа за дискусия между бизнеса и правителството в областта на иновативните технологии и конкретните инициативи в областта на устойчиво развитие на компаниите още през миналата година.
Фокусът бе върху новите методи, от които биха могли да се възползват не само бизнесът и правителството, но и потребителите. Като нови пазарни ниши с потенциал за разрастване бяха определени „умните” сгради, интелигентите мрежи и системите за зареждане на електромобили.
Конференцията бе открита от министъра по управление на средствата от еврофондовете Томислав Дончев, който изрази надежда, че тези дискусии ще дадат конкретни идеи и решения, които да бъдат приложени не без помощта на солидно европейско финансиране. Той обяви още, че за да се подпомогне развитието на иновациите, се предвижда създаването на високотехнологичен парк още в рамките на текущия програмен период. За целта са заделени 50 млн. евро. В момента се водят консултации между институциите и академичните среди. Очаква се включването и на инвеститорите. Основният проблем продължава да е липсата на връзка между академичните среди и бизнеса. Това не позволява добрите идеи в университетите да намерят практическо решение и да носят пари в икономиката.
За връзката между науката и фирмите говори и председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов. Той изрази оптимизъм, че вече има по-голяма нагласа учените да работят за конкретните нужди на фирмите.
Гост на събитието бе и зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Камен Кичев. Той обърна внимание на факторите, които биха формирали интелигентния транспорт на бъдещето.
На семинара, продължил два дни в столичния хотел „Кемпински – Зографски” бяха изложени общо шест презентации. През първия ден дискусионните панели включваха темите „Устойчива индустрия, екологични производства и модерна среда”, „Интелигентни финанси, европейско финансиране и директиви” и „Умни комуникации и транспортни мрежи”. Форумът завърши с обсъждане на „Интелигентни мрежи за електромобили”, „Компютърни решения и IT иновации” и „Новите медии”.
Още от конференцията на стр.27.

Томислав Дончев – министър по управление на средствата от еврофондовете:

Парите от Европа ще дадат тласък на технологиите

Свикнахме да говорим за икономически растеж. Вече го наричаме „умен” и го търсим с иновации и нови технологии. Тази цел е амбициозна, защото се постига с много сложни процеси. Необходим ни е микс от политики, които не се изчерпват само със създаване на добра инфраструктура, силна администрация, политическа и финансова стабилност. Средствата от европейските фондове ще ни помогнат за постигане на правилния синхрон между всички действия и ще ни гарантират ефективност. Европейският съюз отпуска близо четвърт милиард за иновации. Най-много са в ОП „Конкурентоспособност”. Тези средства не могат да са горивото, което движи целия бизнес, но ще дадат тласък на технологиите. Можем да прилагаме целенасочени интервенции там, където има най-голяма нужда, за да може да внедрим колкото се може повече нови решения в производството.


Камен Кичев – зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Не може 86% от товарния транспорт у нас да е на гуми

България има огромен потенциал да реализира устойчив транспорт в близкото бъдеще. През нашите граници минават цели 5 европейски транспортни коридора, така че носим сериозна отговорност. Трябва да се превърнем в югоизточната врата на Стария континент. В Брюксел все по-често говорим за т.нар. бяла книга на транспорта. Занапред акцентът ще пада повече върху железопътната инфраструктура. В България обаче пътната инфраструктура е най-натоварена. Не може цели 86% от транспорта у нас да бъде на гуми. Трябва да реализираме потенциала си както в жп сектора, така и в използването на морския и речния транспорт. С фериботен терминал и връзката с Русия по Черно море. От пристанището в Русе може да търсим коридори и за Централна Европа. За създаването на тази „умна” транспортна инфраструктура са нужни много средства, но бъдещето ни задължава да гледаме в тази посока.


Цветан Симеонов – председател на Българската търговско-промишлена палата:

Обучихме много фирми да строят енергийно ефективно

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) от много време се опитва да работи за въвеждането както на все повече иновации в българския бизнес, така и за формиране на нагласата за интелигентна индустрия.
По спечелен проект обучихме много строители как да прилагат стандартите за енергийна ефективност в новите сгради. Това е правилният път.
Освен това успяхме да създадем нагласа в хората от науката да търсят бизнеса и да се опитват да задоволяват неговите конкретни нужди. Досега нямаше такъв контакт и нито икономиката получаваше иновативни технологии, нито учените успяваха да реализират
идеите си.
Следващата ни стъпка е създаването на Съвет по иновации в рамките на БТПП, в който ще вземат участие изтъкнати български учени и представители на бизнеса.