Архив

КСБ предлага правилник за строителството по германски модел

Автори Инж. Джани Антова, Ренета Николова
Правилник за обществени поръчки по германски модел ще предложи КСБ. Това съобщи изпълнителният директор на Камарата след работна среща на наша делегация с ръководството на Федерацията на строителната индустрия в Берлин.
„Основната тема на разискванията бе как се осъществяват договорните отношения и изборът на фирми при обществените поръчки в Германия. От сто години там действа правилник за капитално строителство. Той описва всички възможни процедури – от обявяването на поръчката, през нейното договаряне и до реализацията й. Получихме уверение, че този правилник ще ни бъде изпратен, тъй като ние имаме намерение също да изготвим подобен документ, дори закон за строителството”, съобщи изп. директор Иван Бойков.
Една от основните задачи на строителната индустрия в Германия е да се намали бремето на бюрокрацията.
С регистрацията в Германската федерация за строителните предприемачи, която е доброволна, се облекчават бюрократичните процедури, а за възложителите се предоставя възможността в реално време да правят проверки по статуса на потенциалните изпълнители, стана ясно още от срещите.

Интервю с инж. Бойков и всичко за визитата – на стр. 9