Архив

ВиК стратегията готова до дни

„Минимум 2,5 млрд. лева са необходими за изграждане на пречиствателни съоръжения за следващия програмен период. Ако трябва да бъдем реалисти, най-вероятно няма да можем да получим пълната сума европейско финансиране, но работим този процент да е максимално висок. За която и сфера на икономиката да говорим, винаги се стига до водата. Предстоят тежки реформи във водния сектор, но те няма да рефлектират върху цената на водата, а върху бранша. Идва и времето да намаляваме броя и на ВиК операторите. Нормално е това да не се посреща с радост. Реформата, която предстои, ще има и непопулярни мерки, но те са в правилната посока и ще бъдат осъществени независимо дали има някой, на когото не се харесват”. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при откриването на Научнопрактическата конференция „Състояние и предизвикателства при изграждането на пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) в България”, организирана от Българската асоциация по водите (БАВ) и Камарата на строителите в България (КСБ), с медиен партньор вестник „Строител”. Павлова подчерта, че приоритет на страната ни ще бъде съвместната работа на държавата, бизнеса и научните среди и реализирането на всички инвестиции. По думите й това означава най-вече общините да положат усилия, тъй като те са бенефициенти на средствата по Оперативна програма „Околна среда”.

Министър Павлова заяви волята и желанието на държавата да окаже подкрепа на общините, кандидатстващи за финансиране на водни проекти, за да се ускори реализацията им. Днес Лиляна Павлова ще се срещне с представители на Варна, Равда и Созопол, където са основните проблеми с отпадните води. До края на миналата седмица общините трябваше да подадат своите проекти, но Варна не е депозирила документите, като все още не е ясно какви са причините за забавянето. След като проектите бъдат одобрени и минат тръжните процедури за изпълнители, се очаква
през пролетта да започне изграждане на съоръженията.
Лиляна Павлова отчете, че строителството на пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) е дългосрочен процес, който ще отнеме поне три години. „За да не чакаме толкова за решението на проблема, ние сме го разделили на две части. Първата предвижда да се направи дълбоководното заустване във Варна, Равда и Созопол, докато се изградят пречиствателните съоръжения и завършат целите водни цикли. Дълбоководното заустване обаче няма да е проблем за плажуващите”, обясни министърът.
Тя напомни, че страната ни трябва да изгради пречиствателни станции първо за населените места, които са над 10 000 еквивалент жители (е.ж.).
В малките населени места според нея невинаги има обоснована необходимост от строителство на ПСОВ, тъй като те няма да бъдат рентабилни и няма да дадат своята икономическа ефективност. В такива случаи може да се мисли за по-евтини решения. Към момента 16 от общо 85 общини с над 10 000 жители изпълняват евродирективата за пречистване на водите. Единствено в тях има станции с т.нар. пълно пречистване, в други 31 то е частично, а в 38 съоръжения липсват.
От своя страна заместникът на Павлова с ресор ВиК в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – Добромир Симидчиев, който също се включи във форума, съобщи,  че до дни ще бъде представена Националната стратегия за водния сектор.
В един от панелите на конференцията беше отделено специално внимание на предизвикателствата, възникващи при проектиране на ПСОВ. Според инж. Ангелина Александрова от БАВ ключов проблем е субективността на методиките за оценка. „Тежестта на оценката по показател „стратегия и методология” при различните процедури варира от 50 до 70%. Това води до възможност за създаване на лоши практики. Нереалните срокове за изпълнение на възложените работи е друго затруднение, в резултат на което се получават некачествени проекти и тръжни документи. Сроковете за провеждане на процедурите, проверките и съгласуването на проектите често надхвърлят сроковете за изпълнение на реалната работа. Проблем е и начинът на плащане.
В много процедури се залага 5% аванс при предварително внесена 3% гаранция за добро изпълнение.
Разплащането се случва 45 дни след одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж, т.е. изпълнителят кредитира целия проект. Въпросът е кой може да си го позволи?!”, обобщи проблематиката в строителството на водна инфраструктура инж. Александрова.
Научнопрактическата конференция „Състояние и предизвикателства при изграждането на ПСОВ в България“ засвидетелства още две неща. Първо, утвърдената политика на КСБ да събира под един покрив представители на бизнеса, науката и държавната администрация вече дава конкретни резултати и чертае положителни перспективи. И второ - вестник „Строител“ успя да увенчае тези намерения в перфектна и стилна организация.