Архив

Проф. д-р инж. Красимир Петров оглави УАСГ

Проф. д-р инж. Красимир Петров е новият ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Той оглави най-старото висше техническо училище, след като беше избран на балотаж срещу досегашния ректор доц. Денев. В четвъртък проф. Петров събра 116 гласа, срещу 85 за опонента си при една невалидна бюлетина.
Кандидатите за поста бяха общо петима. Останалите трима – проф. д.ик.н. инж. Цвети Даковски, доц. д-р арх. Жеко Тилев и доц. д-р инж. Иван Марков, отпаднаха на 14 декември. Минути след като приключи преброяването на бюлетините, победителят проф. Петров даде за в. „Строител” първото си интервю в качеството си на ректор на УАСГ.


Новият ректор:

Вестник „Строител“ е наш добър партньор

Проф. Петров е роден на 6 март 1958 г. в Перник. Завършва УАСГ със специалност „Хидромелиоративно строителство”. От тази година е професор по научната специалност „Водостопански изследвания и напоителни системи и съоръжения”. От 1997 г. е доцент в катедра „Хидромелиорации” и до 2010 г. е член на Факултетния съвет на Хидротехническия факултет (ХТФ) при УАСГ. Бил е научен секретар на СНС по водно строителство. В периода 2003 – 2007 г. е зам.-декан по учебната работа на ХТФ. До 2010 г. е член на Академичния съвет, а от 2008-а – зам.-ректор по учебната работа. Член е на Сдружението на независимите експерти по околна среда (СНЕОС) и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.


Проф. Петров, поздравления за избора. Какво е първото, което ще се случи в УАСГ, след като университетът има нов ректор?
Изборите внесоха някои смущения в работата поради ангажираността на преподавателския състав и прякото участие на някои от нашите кадри. Първо ще отпразнуваме събитието и оттам нататък продължаваме с действията, заложени в мандатната ми програма. Надявам се, че ще успеем да изпълним всичко през предстоящите четири години, така че УАСГ да стане още по-привлекателен образователен център с европейски стандарти на обучение, щастливи студенти и доволни преподаватели.

Готов ли сте с избора на заместник-ректори?
Все още не. Имам нещо предвид, но предстоят разговори с колегите. За да се подберат най-подходящите кандидатури, още по време на общото съб­рание за избор на ректор в сряда заявих, че това ще са хора, познати на всички, хора, които не са корпоративно обвързани и ще работят за просперитета на университета. Ще продължа традицията ректорът да има по един заместник от всеки факултет.
Вероятно някои от досегашните кадри в управ­лението на университета ще останат на поста си, тъй като сме връстници, работихме заедно, имаме си доверие и взаимно уважение. Разбираме се с малко думи и всеки си гони задачите.

Бяхте зам.-ректор по учебната дейност, което ви прави част и от вече старото ръководство на университета. Как ще продължите работата си с доц. Денев и досегашния състав на ректората?
Не виждам причини за сътресения. Доц. Денев ще изпълнява своите задължения като преподавател. Разбира се, за да има приемственост, ще се обръщаме към него за съвет, когато е нужно. Не сме имали противоречия и се надявам отношенията ни и занапред да бъдат коректни и колегиални.

Може ли да се каже, че ще продължите досегашната линия на управление на УАСГ?
Ще я продължа с тенденцията да бъде по-успешна.

Наближават коледните и новогодишните празници. С какво пожелание ще се обърнете към вашите колеги – преподаватели и строители?

Аз съм потомствен строител на трънски майстори и ще пожелая на колегите си да почиват добре през зимата и да работят още по-усилено през лятото. Пожелавам успех и на в. „Строител” – винаги сте добре дошли и сте добър партньор на УАСГ.Архитектурният факултет с нов декан

Доц. д-р арх. Асен Писарски е новият декан на Архитектурния факултет при УАСГ. Той е завършил архитектура в най-старото висше техническо училище и в началото на 80-те години защитава докторска дисертация в Москва на тема „Архитектура на инженерните съоръжения”. Остава като асистент в УАСГ, а в края на 90-те години става доцент. В продължение на два мандата беше ръководител на катедра „Промишлени сгради”. Участвал е в проектиране на обемно-градоустройствени решения на различни заводи.
Неотдавна доц. Писарски даде интервю за в. „Строител” на тема промишлени сгради. Според него отрасловото разделение на промишлеността дава пряко отражение върху особеностите на заводите и тяхното групиране в промишлените зони. „Струва ми се, че класическите промишлени райони ще претърпят сериозни промени. Започва нарушаване на тяхната структура във всички градове.
В световната практика има много примери на различен подход към промишлени територии, загубили своето значение като такива. Там е нужно цялостно преустройство. „Докландс” в Лондон е най-нашумелият пример за генерална реконструкция на голям район – старите докове сега са зона с бизнес предназначение”, обясни вече настоящият декан на Архитектурния факултет.

Промениха реда за признаване на чужди дипломи

Правителството одобри промени в Наредбата за държавните изисквания за признаване на висше образование и обучение в чуждестранни университети. Измененията целят да приведат нормативната уредба в съответствие с последните редакции на Закона за висшето образование.
За признаването на висше образование, придобито в чужбина, отговаря министърът на образованието, младежта и науката чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД). Редът за това се определя от правилниците на чуждите висши училища и на НАЦИД.
Процедурата по признаване на предходно образование обаче ще се организира от университета у нас, в който студентът смята да продължи обучението си. НАЦИД ще подпомага вузовете с информация за статута на образователните институции, издали документите за завършен период на обучение, за установяване автентичността на документите, оценяване на съответствието на данните от дипломата с държавните изисквания в България. В 30-дневен срок от датата на вземане на решение за признаване или отказ от признаване на висше образование висшето училище изпраща в НАЦИД на хартиен и електронен носител информация за него.