Архив

Стартира дебат по правилник за работата на ОП

Автори

Красимир Кирев
Свилена Гражданска


В следващите месеци започва усилена дискусия по изготвянето на единен правилник за работата на областните представителства (ОП) на Камарата на строителите в България (КСБ). Местните структури ще търсят по-голяма самостоятелност и ясно регламентирани правомощия, които да подобрят оперативността и ефективността в работата им. Такова решение взе Управителният съвет на Камарата на последното си заседание за тази година.
За изготвянето на втория по важност документ за организацията бе сформирана 8-членна комисия, оглавявана от председателя на ОП на КСБ София инж. Николай Станков, в качеството му на инициатор на идеята. В комисията са още зам.-председателят на КСБ Венелин Терзиев, председателят на Контролния съвет Валентин Николов, председателят на Комисията по етика инж. Розета Маринова, областните председатели на Варна, Кюстендил и Пазарджик – инж. Валентин Вълев, Атанас Кирилов и Евтим Янев, както и Васил Вутов, член на УС на ОП - София.
Задачата на работната комисия е до края на февруари да изработи проект за правилник на базата на вече предложени два варианта от ръководството на ОП-София и изп. директор на Камарата инж. Иван Бойков.
След това е предвиден срок от един месец, в който проектът да бъде обсъден в областните структури на КСБ, които също да предложат свои идеи. Финалният вид на документа трябва да бъде готов до месец юни, когато ще бъде предложен за окончателно приемане от УС.
„Няколко неща налагат създаването на този правилник. Искаме дейността на всички областни представителства да бъде единно регламентирана и тяхната самостоятелност да бъде увеличена. По този начин ще бъдем по-оперативни в работата си и навсякъде ще важат еднакви правила”, коментира инж. Николай Станков.
Венелин Терзиев пък призова колегите си да бъдат активни в изработката на документа. „Надявам се при дискусиите по места да се получат много различни предложения. Така ние ще съумеем да съставим един балансиран правилник”, заяви той.
Председателят на ОП на КСБ – Пловдив, Пламен Иванов също подкрепи идеята за създаването на подобен документ. Той смята, че би било полезно, ако се направи своеобразна анкета между членовете на КСБ, в която те да отразят какви са техните очаквания за изисквания към Камарата.
Страниците на в. „Строител“ са отворени за мнения и позиции по темата.

УС реши да работи още една комисия. Тя ще състави методика за работа за излъчените от КСБ експерти по обществени поръчки. Комисията трябва да излезе с предварителни решения в края на февруари 2012 г. За неин председател бе избран Атанас Апостолов.
УС разгледа още няколко текущи въпроса. Съветът подкрепи развитието на проекта „Аз мога да строя”, като бе гласуван бюджетът му за следващите месеци. „Тази инициатива се доказа като високоефективна и е чудесна визитна картичка за Камарата. В проекта вече участват 13 области. Трудната част е зад гърба ни. Вече мислим за международното му развитие. Когато го представихме в Брюксел, той предизвика голям интерес сред колеги от Франция и Малта. Няколко страни от Балканите също отличиха инициативата”, заяви председателят на ОП-Пловдив и ръководител на проекта Пламен Иванов.
Строителите демонстрираха нагласа резултатите от „Аз мога да строя” да предизвикат широк диалог със специалистите от националната образователна система за сектор строителство. „Време е да осъществим контакт с науката и тя да разбере какви са конкретните нужди на бизнеса. Нека помислим в дългосрочен план за работа с всички нива на образователната система”, призова зам.-председателят на КСБ и ръководител на Комисията по воденото, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя – доц. д-р инж. Георги Линков.
УС на КСБ взе решение и за закупуване на офис на ОП-Добрич. Той се намира в идеалния център на града и е разположен в нова бизнес сграда. Офисът разполага с голяма заседателна зала и две по-малки работни помещения. Общата му площ е 116 кв. м.
Делегатите изслушаха отчет за изпълнението на взетите решения от предишното си заседание, както и за изпълнението на бюджета на Камарата към текущия период.
Следващото заседание на УС на КСБ ще бъде през март.