Архив

В Ловеч, когато люляк не цъфти

Казват, че Ловеч е красив през пролетта, когато люляците го превръщат в лилава градина и изпълват с аромат улиците. Очарованието обаче никак не липсва и през зимата, защото река Осъм кърши буйна снага през града, а паркът „Стратеш“, завършващ с архитектурно-историческия резерват „Вароша“, остава незасенчен от зеленината върху 250-метровото плато.
Селището е живописно заобиколено и от ловешката средновековна крепост и парка „Баш бунар“. Тук преди девет века се решава съдбата на Второто българско царство. След тримесечна безплодна обсада Византия бива принудена да сключи примирие с българските боляри Асен и Петър, с което на практика признава възстановяването. Като гаранция за мира в Цариград бива изпратен по-малкият брат на Асеневци – Калоян.
Днес, в тъмната част на денонощието, крепостта е ефектно осветена, а по време на празници има и специална програма „Звук и светлина”. Скоро до нея ще бъде изградена подходяща инфраструктура по Оперативна програма „Регионално развитие”.
Иначе Ловеч е едно от най-старите населени места в България. Откритите в тукашните пещери останки свидетелстват за човешко присъствие още от IV–III в. пр.н.е., като първите жители са траките.
В края на XVII и началото на XVIII век градът е наречен заради богатството си Алтън Ловеч (Златен Ловеч). От 1780 до 1784 г. се развива най-бурно. Според някои данни населението надвишава 20 000 жители. Приблизително такъв брой население (19 575 жители) градът достига отново едва през 1959 г.
Ловеч е известен и като център на Вът­решната революционна организация на Васил Левски. Българският революционер редовно посещава града в периода 1869-1872 г. Тук е и заловен.
Един от символите е покритият мост на Кольо Фичето, изграден през 1872–1874 г., който е единствен по рода си на Балканите. След като през 1925 г. е изгорен до основи, мостовото съоръжение е възстановено през 1931 г. И днес калдъръмената уличка води към малките дюкянчета, разположени на него. Тук можете да опитате баклава, тулумби или пасти по рецепти отпреди век.
Отдалечен на 150 км от столицата, Ловеч впечатлява с уюта и спокойствието си. Тук е роден първият български космонавт Георги Иванов. Ловеч се гордее и със зоопарка си, който е втори по големина в България след столичния. Неслучайно градът е включен в стоте национални туристически обекта и си струва да бъде посетен – по всяко време на годината.Минчо Казанджиев, кмет на Ловеч:

Работим за разкриване на нови работни места


Заедно с бизнеса избрахме правилния път за оцеляване в кризата


Минчо Казанджиев е роден в Троян. Завършва счетоводна отчетност в свищовската академия „Димитър А. Ценов”. След това повишава квалификацията си във Висшия икономически институт „Карл Маркс” по държавен финансов контрол. Следва магистратура по маркетинг и мениджмънт на бизнеса отново в свищовското висше училище. От 2003 г. е кмет на Ловеч. Женен e, с две деца.


Г-н Казанджиев, вие сте избран за трети пореден път начело на общината. Кои ще са основните акценти в управленската ви програма през следващите четири години?
Основните приоритети през този мандат ще бъдат насочени към подобряване на инфраструктурата - техническа, културна, социална, здравна и образователна. По този начин ще успеем да създадем условия за привличане на нови инвеститори и създаване на нови работни места.
България и Европа в момента се намират в сериозна икономическа криза. Трябва да търсим различни възможности, за да излезем от нея. Един от основните източници за подобряване на състоянието, в което се намират нашите съграждани, е да създадем нови форми и начини на заетост.
Това може да се случи както чрез добрата работа с местните фирми, така и чрез привличане на нови инвеститори. Пример за това, че работим в правилната посока, е откриването на завода за производство на автомобили. Там поетапно ще бъдат разкривани работни места, като ще се достигне капацитет от 2000 души. Същевременно и новият италиански завод за производство на градинска мебел започна работа, което означа още една възможност за заетост на ловчанлии и хора от региона. Редица фирми отново започнаха да назначават на работа след стагнацията в края на 2009 г.
Това ми дава основания да смятам, че община Ловеч, заедно с бизнеса, е избрала правилния път за оцеляване по време на икономическата криза. Общинската администрация и частният сектор заедно направихме необходимото нашите съграждани да усещат общината и града ни като сигурно място за живеене.

Споменахте бизнеса. Какво направихте, за да му помогнете да не усети толкова силно ударите на кризата?

Това, което правим съвместно, е определянето на данъчната политика на общината. Представители на бизнеса участват в Консултативния съвет за икономическо развитие, който е към кмета на общината. Всичките проблеми и възможности за развитие се обсъждат заедно с бизнеса на една маса. Години наред ние не сме повишавали размера на налозите. Надявам се и тази година да няма промяна.
Единствено такса смет може да се измени поради постановление на Министерския съвет и Закона за управление на отпадъци. Предвидено е таксата за депониране от 3 лв. през 2011 г. да се повиши за догодина до 9. Но при всички случаи общинската администрация ще подходи разумно, умерено и балансирано.
През изминалата година влезе в сила туристическият данък. Ние избрахме една от най-ниските стойности на налога в страната. Не търсим печалба, изразена в пари за общината, а в работни места. Това смятам за по-правилната политика.

Държавата разчита изключително много на европейските програми за изграждане на инфраструктурата. По кои проекти работи в момента общината?
Ловеч има възможност да кандидатства по няколко европейски програми. Основно това е Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР). Може би най-прясно спечеленият ни проект по нея е за изграждане на туристически атракции. Предстои скоро да подпишем договор. В момента водим разговори с управляващия орган на ОПРР – Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Проектът е свързан с реконструкция и саниране на римската градска баня, както и с подобряване на условията в крепостта Хисаря. Ще бъде изградена подходяща довеждаща инфраструктура до обектите.
Следващият проект в областта на туризма също е по ОПРР. Ще се изгради покрита сцена на река Осъм. По проекта ще се финансират и културните мероприятия, които ще бъдат провеждани там през следващите две години.
Ще се обособи регионален информационен център. Той ще е от полза както за бизнеса и гражданите на Ловеч, така и за всички останали общини на територията на областта.
По всяка една програма, която се отваря, ще работим усилено. Общината има изграден административен капацитет в усвояването на европейски средства, за което говорят и наградите, които получаваме ежегодно. Вярвам в хората, с които работя. Няма да имаме проблем със спечелването на още европейски проекти.

Какво правите за подобряване на училищната инфраструктура?
Като цяло всички училища са обновени по различни програми. Добрата ни работа по последните три проекта ни даде възможност да кандидатстваме за още три училища и една детска градина по ОПРР. Чакаме покана за подписване на договор. За всички останали сгради в публичния сектор, най-вече читалища, общината ще кандидатства чрез фонд „Енергийна ефективност”. Вече имаме подготвени енергийни обследвания на част от постройките.

Докъде стигна работата по канализацията на града?
Спечеленият проект по Оперативна програма „Околна среда” надгражда реализираната вече по ИСПА нова пречиствателна станция, която беше открита от премиера Бойко Борисов. Ще бъде подменен водопроводът и изградена канализационна система в кварталите „Грозница” и „Дръстен”, както и в двете промишлени зони - северна и източна.
По този начин ще решим проблема с канализацията в Ловеч напълно.

Какво правите за подобряване на условията в селата?

Изготвили сме идеен проект за канализация на най-голямото село в Ловеч - Александрово. В момента има отворена ос за населени места - села с над 2000 души.

Преди дни народните представители приеха държавния бюджет. Намалена ли е субсидията за Ловеч и кои ще са акцентите в бюджета на общината за 2012 г.?
Намалението на държавната субсидия за тази година ще е около 200 хил. лв. Това не е нито много, нито малко. Част от собствените ни приходи също са драстично намалели от спад на ползването на административните и техническите услуги на общината поради икономическите условия. Същевременно е ограничен и интересът на фирмите да купуват общинска собственост, а и вече не разполагаме с достатъчно атрактивни имоти.
В тази ситуация единствената ни възможност е да търсим решение на проблемите на съгражданите ни чрез различните програми. От една страна, това са тези на Европейския съюз, от друга, държавните - „Красива България”, и през Министерството на труда и социалната политика. Ще заложим и на кандидатстване директно пред Европейската комисия. Ние имаме вече открит офис на български евродепутат и ще разчитаме и на него.
Колкото до средствата от държавния бюджет, те са ограничени за всички български общини и са основно за поддържане на всички дейности и функции, които общината трябва да изпълнява през бюджетната 2012 г. Гарантираме образованието, социалните и здравните дейности, културните и спортните събития.

Ще отделите ли средства за ремонт на общинската пътна мрежа?
Ежегодно в бюджета на всяка община се залагат средства за тази цел. Отговаряме за над 280 км общински пътища, което е доста. Успяхме да ремонтираме част от четвъртокласната мрежа със средства от ЕС. Това бе пътят Абланица – Българене – Стефаново - Малиново. Ще направим необходимите разчети, за да рехабилитираме най-наложителните участъци.
Нужни са средства и за пътищата в селата. Но според мен те трябва да се ремонтират, след като се обнови водопроводната мрежа и се изгради канализацията. Иначе тези пари ще бъдат хвърлени на вятъра или като вода ще потънат в пясъка.
Министерският съвет одобри проект на договор с общината за финансиране изграждането на елементи на общинска пътна инфраструктура към индустриален парк – село Баховица, и договор с „Литекс Моторс” АД за изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на завод за производство на автомобили по Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за неговото прилагане. Инвестицията на „Литекс Моторс” АД възлиза на 188,6 млн. лв. Проектът ще бъде изпълнен на два етапа. Първият трябва да приключи през февруари 2012 г. с въвеждане в експлоатация на изградените до момента производствени мощности. Стойността му е 42,5 млн. лв. Планира се инвестициите да се осъществят в пълен размер до 2017 г. Годишното производство при общ капацитет ще е около 50 000 автомобила годишно.
За финансиране изграждането на довеждаща пътна инфраструктура до имота на „Литекс Моторс” АД, се предвиждат 2 375 439 лв. с ДДС. Те са предоставени на община Ловеч от бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма чрез Българската агенция за инвестиции.

Как работите с Камарата на строителите в България?

Работим много добре вече няколко години. Срещите ни с тях по различни проекти са доста чести. Мисля, че за тези няколко години, особено през последния мандат, успяхме да изградим едно добро партньорство, в което устояваме взаимните си интереси.