Архив

Жилищният пазар се раздвижи

Подобряването на макроикономическата обстановка и по-достъпното ипотечно кредитиране бавно ще рестартират пазара на жилищни имоти. Това сочи прогнозата за развитие на пазара на жилищни площи според доклад на Colliers International за първото полугодие на 2010 г.
Резултатите от доклада обединяват в себе си обзор на жилищния пазар през първата половина на годината, както и прогнози за неговото развитие до края на 2010 г. „Промените в макроикономическата обстановка в страната оказаха влияние и върху тенденциите на жилищния пазар. Лекият спад на безработицата, намаляването на низходящия темп на БВП и повишената достъпност до ипотечното кредитиране несъмнено оказаха положително влияние на пазара. Към момента тези фактори водят по-скоро до леко раздвижване, отколкото до големи промени, но със сигурност те са знак, че скоро можем да очакваме по-сериозно възстановяване на жилищния сегмент”, коментира Татяна Емилова, мениджър „Жилищни имоти” в Colliers International.
Анализът сочи, че от началото на годината средните офертни цени в престижните квартали са започнали да се стабилизират, а в новите жилищни райони те бележат леко понижение заради слабото търсене. Престижните райони отчитат незначителен спад от 3%, като на годишна база сравнението показва среден спад от 17%.
И през първата половина на 2010 г. се запазва тенденцията за гъвкави предложения и атрактивни схеми за разсрочено плащане, като почти няма сделки, които се сключват на първоначално оферираните цени. Като цяло поведението на купувачите бележи положителна промяна. Наблюдава се повишен интерес от страна на купувачи и реално търсене на жилищни имоти. Обзорът на пазара на жилищни площи за първите шест месеца на 2010 г. показва, че през първата половина на годината предлагането бележи скромен ръст. Броят на новозавършените апартаменти в София за първото тримесечие на годината е почти наполовина в сравнение със същия период на 2009 г. Същевременно през първото полугодие не бяха започнати мащабни проекти, но някои вече стартирали жилищни проекти получиха свежо финансиране и строителната дейност продължи.